Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają własną praktykę lekarską – indywidualną, indywidualną specjalistyczną, czy grupową praktykę lekarską nie muszą ponownie wpisywać swoich praktyk do rejestru. Takie informacje - w związku ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku - ukazały się ostatnio na stronie internetowej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dotychczasowe dane zostały przepisane do rejestru praktyk lekarskich. Konieczna jest natomiast aktualizacja danych, gdy np. zmieniło się miejsce udzielania świadczeń, rodzaj udzielanych świadczeń czy adres do korespondencji. Wszelkie zmiany danych powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni od danej zmiany. W ustawie zawarty jest również obowiązek wpisu do rejestru zmian (zmian należy dokonać do 30.06.2012 roku).

Jedną z takich zmian jest przedłożenie w okręgowej radzie lekarskiej dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nowy zakres ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2012 obejmuje kwestię szkód, które były następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo przypadku zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które jest niezgodne z prawem. Jeśli lekarz, lekarz dentysta ma starą umowę podpisaną przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, kolejną nową musi podpisać do 31 grudnia 2012 roku.

Zmian można dokonywać na stronie www.rejestrzoz.gov.pl

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA