Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zaświadczenia lekarskie nadal mogą być wystawiane na tych samych, co dotychczas drukach jeszcze przez cały rok 2013. Ze względu na to, że lekarze posiadają ponad 20 mln. starych formularzy, okres ich wykorzystania został przedłużony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 roku. Tym bardziej, że zmiany w nowych formularzach są niewielkie.

Od 2014 r. będzie możliwe wystawianie zaświadczeń drogą elektroniczną. Również reforma e-zwolnień została przesunięta do następnego roku. Ma obniżyć liczbę absencji Polaków w pracy z powodu chorób, która jest teraz największa w Europie. Jeśli chodzi o korzystanie ze zwolnień lekarskich (również tych fikcyjnych), to jesteśmy na pierwszym miejscu. Jak podaje Rzeczpospolita ZUS w III kwartale ubiegłego roku sprawdził 37,6 tysięcy ubezpieczonych i pozbawił prawa do zasiłku 1,2 tys. osób – to równowartość 1,2 mln złotych! Dostarczanie zwolnień drogą internetową przyspieszy całą procedurę, dzięki czemu pracownicy ZUS będą mogli od razu sprawdzić, czy pracownik rzeczywiście jest chory. Do danych mieliby dostęp również lekarze, aby sprawdzić np. czy członek rodziny, nad którym pacjent na sprawować opiekę i z tego powodu prosi o zwolnienie od wykonywania pracy, rzeczywiście jest chory.