Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

...od 23 stycznia 2013 roku obowiązuje nowa ustawa o odpadach. Jej zapis można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2013 roku (pozycja 21). Wytwórcy odpadów nie będą musieli już składać informacji o rodzaju wytwarzanych odpadów.

Nadal jednak obowiązuje składanie do 15 marca zbiorczych zestawień danych, obecnie muszą być złożone za lata 2012-2014. Zestawienia dotyczą rodzajów i ilości odpadów, sposobów gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązek ich składania został ujęty w starej ustawie z 2001 roku i nie został zniesiony na lata 2012-2014. W kwestii zestawień obowiązują więc przepisy dotychczasowe. Niedostarczenie obowiązujących zestawień podlega karze pieniężnej wysokości 500 złotych, a wymierza ją Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jeśli nadal sprawozdanie nie zostanie złożone w terminie określonym przez inspektora, może on nałożyć karę 2000 zł. Kara może zostać nałożona wielokrotnie, jednak w ciągu roku nie może zostać przekroczona kwota 8500 zł. Pełen tekst do ustawy znajdziesz tutaj.