Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przepisom jakiego kraju podlega lekarz, który pracuje w dwóch krajach? Problemem tym zajął się Rzecznik Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Według Rzecznika przepisy unijne dają państwu członkowskiemu uprawnienie do poddania lekarza wszystkim przepisom (deontologicznym i dyscyplinarnym) ściśle związanym z kwalifikacjami zawodowymi. Za to pojawia się znaczne ograniczenie jeśli chodzi o możliwości używania środków dyscyplinarnych, które łączą zarówno dostęp do zawodu, jak i wykonywanie działalności.

Dotyczy to również lekarzy, którzy sporadycznie wykonują usługi w innym kraju? Zatem muszą się stosować do wszystkich wymagań prawnych obowiązujących w danym kraju, ale nie muszą się obawiać kar ze strony izb lekarskich.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA