Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pojawił się projekt nowego rozporządzenia, które dotyczy BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami, których używa się przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Rozporządzenie wejdzie w życie 11 maja 2013 roku.

Projekt rozporządzenia zakłada, że kliniki dentystyczne i lekarze dentyści posiadający własne gabinety będą musieli opracować i wdrożyć procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami. Rozporządzenie to dotyczy również odpadów medycznych oraz mniej niebezpiecznych narzędzi, również tych które posiadają mechanizmy chroniące przed zranieniem.

Kolejnym wymogiem zgodnie z rozporządzeniem będzie organizacja miejsca pracy tak, aby uniknąć bądź zmniejszyć ryzyko kontaktu z odpadami medycznymi. Konieczne będzie zorganizowanie wstępnych i cyklicznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowym obowiązkiem będzie też prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami.

Taki wykaz ma zawierać: imię i nazwisko osoby zranionej, czas i miejsce zranienia, określenie narzędzia, którym osoba została zraniona, czynność, w trakcie której doszło do zranienia, oraz działania podjęte w celu usunięcia skutków zranienia.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA