Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wzory oświadczeń o prawach do świadczenia opieki zdrowotnej są główną treścią nowego projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W rozporządzeniu zostały określone dwa wzory oświadczeń: jedne dla osób składających oświadczenie we własnym imieniu, drugie dla przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej.

Złożenie takiej deklaracji jest gwarancją, że NFZ rozliczy takie świadczenie, a pacjent je otrzyma. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013. W Centralnym Wykazie Ubezpieczonych będzie możliwość elektronicznego potwierdzenia czy pacjent posiada prawo do leczenia. Oświadczenie będzie składane, gdy świadczeniobiorca nie uzyska elektronicznego potwierdzenia, ani nie okaże dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA