W gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Na Wyspach Brytyjskich wzrasta frustracja pacjentów stomatologicznych. Jest to związane z utrudnionym dostępem do leczenia. Notowanych jest coraz więcej nieodpowiednich, a nawet niebezpiecznych zachowań w stosunku do lekarzy i członków zespołu medycznego.

Przemoc w gabinetach stomatologicznych

Wśród ponad 1300 brytyjskich dentystów, którzy byli ankietowani, więcej niż połowa (57%) stwierdziła, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyła lub była świadkiem przemocy werbalnej lub fizycznej ze strony pacjentów lub ich krewnych.

W 64% przypadkach, zachowania te wynikały z frustracji związanej z długim czasem oczekiwania na wizytę, podczas gdy 59% respondentów stwierdziło, że ma to związek z samym leczeniem prowadzonym u pacjentów. Ponadto 58% stomatologów, którzy doświadczyli lub byli świadkami przemocy w ciągu ostatniego roku, stwierdziło, że sytuacje takie nie pozostają bez wpływu na ich zdrowie psychiczne.– Pacjenci poszukujący opieki stomatologicznej w ramach rutynowej opieki lub w nagłych przypadkach są coraz bardziej sfrustrowani z powodu długiego czasu oczekiwania i zamkniętych list pacjentów. Dentyści oferują wysokiej jakości opiekę w wymagającym środowisku, jednak istnieją ograniczenia, jeżeli chodzi o dostępność personelu – mówi Raj Rattan, dyrektor ds. stomatologii w Dental Protection.

Polityka zerowej tolerancji wobec nadużyć, agresji i przemocy

– Chociaż większość kontaktów z pacjentami przebiega w miłej atmosferze, niepokojąca jest informacja, że duży odsetek lekarzy dentystów doświadcza werbalnej i fizycznej przemocy ze strony pacjentów, w tym, jak donoszono, gróźb użycia nożem. Doświadczenie tego samemu, ale też bycie świadkiem przemocy może wywrzeć trwały i głęboki wpływ na zdrowie psychiczne – może być szkodliwe zarówno dla danej osoby, jak i wykonywanej przez nią pracy. Może to również skutkować koniecznością wzięcia przez dentystę urlopu, a nawet całkowitym odejściem z zawodu – dodał Raj Rattan.

– Polityka zerowej tolerancji wobec nadużyć, agresji i przemocy musi być rygorystycznie egzekwowana, aby lekarze stomatolodzy mieli poczucie, że ich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Musi być ona widoczna dla pacjentów i powinna podkreślać znaczenie wzajemnego szacunku między personelem a pacjentami. Zachęcamy praktyki do zapewniania wsparcia i tworzenia forum, na którym świadkowie lub doświadczający jakiejkolwiek formy przemocy ze strony pacjentów mogą o tym porozmawiać i szukać odpowiedniego środka zaradczego – powiedział dyrektor ds. stomatologii w Dental Protection.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Agresywni pacjenci

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.