Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSą już pierwsi lekarze i lekarze dentyści, posiadający kwalifikacje medyczne nabyte poza Unią Europejską, którzy mają czasowe pozwolenie do wykonywania zawodu w Polsce. Do tej pory do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły 34 wnioski, 12 z nich od lekarzy dentystów.

Są to głównie lekarze z Białorusi i Ukrainy. - 5 postępowań zostało zakończonych, a pozostałe wnioski są procedowane przez konsultantów krajowych. W wypadku dwudziestu wniosków pojawiły się pewne braki w dokumentacji, dlatego też zostały one zwrócone w celu uzupełnienia - powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. Lekarze ze wschodu na uproszczonych zasadach mogą pracować w Polsce maksymalnie pięć lat. Przepisy ułatwiające zatrudnianie w Polsce medyków spoza Unii Europejskiej obowiązują od początku 2021 roku.