Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówStomatologia jest w najwyższym stopniu podatna na transmisję wirusa. Skupienie się na reżimie sanitarnym jest po prostu kwestią rozsądku i wymogu chwili - czytamy na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Dlatego inne działania, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie skuteczności reżimu sanitarnego powinny zostać zawieszone.

Prezydium NRL zwróciło się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zawieszenia na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących list oczekując. Chodzi o sprawozdania liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca, informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, danych, o których mowa w art.23 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla list oczekujących z okresem oczekiwania krótszym niż 6 miesięcy, a także obowiązku umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.