Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Izba Lekarska powiadamia o obowiązku informowania o wpływie promieniowania rentgenowskiego na środowisko. Obowiązek ten bezpośrednio wynika z ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792). Trzeba raz do roku taką informację upublicznić na stronie internetowej gabinetu.

Kierownik jednostki organizacyjnej (gabinetu lub przychodni) wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 i pkt 4 – 16 zamieszcza na stronie internetowej swojej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko – czytamy na stronie NIL. Dotyczy to działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich.
Informacja powinna być podpisania, z datą i umieszczona jako załącznik na stronie internetowej przychodni.
Link do załącznika - szablonu przydatnego do stworzenia takiej informacji - tutaj.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA