Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - -portal dla lekarzy dentystówDo Komitetu Stałego Rady Ministrów został skierowany projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, nad którym pracował m.in. zespół pod kierunkiem dr. Jarosława Bilińskiego. Najważniejszy punkt noweli to możliwość łatwiejszego zatrudnienia specjalistów ze Wschodu.

Ten punkt pojawił się po dopisaniu go przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o możliwość przyznawania czasowego prawa wykonywania zawodu lekarzowi spoza Unii Europejskiej. Dotyczy to lekarzy, którzy nie nostryfikowali dyplomu w Polsce. Prawo to ma być przyznawane maksymalnie na 5 lat, ograniczone do określonych czynności zawodowych i obowiązywać w określonym miejscu. Lekarz z tytułem specjalisty spoza UE przed podjęciem zatrudnienia będzie zobowiązany do przeszkolenia praktycznego trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy. Program i liczbę godzin szkolenia określi właściwa Okręgowa Izba Lekarska. W praktyce decyzja ma należeć do dyrektora placówki, w której lekarz ubiega się o pracę. Sceptycznie do tego pomysłu odnoszą się przedstawiciele Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Twierdzą oni, że ułatwienie obcokrajowcom podejmowanie pracy w Polsce na tak ustalonych warunkach może wiązać się z ryzykiem pogorszenia jakości świadczonych usług.