Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówProjekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia o opiece zdrowotnej nad uczniami przyjął rząd. Zakłada on zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktykę i stomatologię - zakłada przyjęty projekt. Mają zająć się tym pielęgniarki środowiskowe, albo higienistki szkolne i lekarze dentyści. Taką opieką maja zostać objęci uczniowie , których rodzice wyrażą taką chęć. Projekt zakłada również zwiększenie skuteczności finansowanych z pieniędzy publicznych świadczeń zdrowotnych.