Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygainet.pl - portal dla lekarzy dentystówZa przyjęciem bez poprawek ustawy dotyczącej wdrażania e-skierowania opowiedział się Senat. Za jej przyjęciem było 57 senatorów, 4 opowiedziało się przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu.

Dzięki temu mają zostać doprecyzowane zasady wystawiania e - skierowań i posługiwania się nimi w systemie świadczeń opieki zdrowotnej. Mają być także zmienione zasady tworzenia i monitorowania list czekających na świadczenia. Parlamentarzyści i przedstawiciele resortu zdrowia twierdzą, że jest wiele korzyści płynących z tych rozwiązań. Chodzi o możliwość zdalnej rejestracji, zredukowanie problemu nieczytelności skierowań i wyeliminowanie przypadków zagubienia ich, a także śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta. Nie będzie już możliwości, by pacjent wpisał na więcej niż jedną listę oczekujących. Minister zdrowia ma określić w drodze rozporządzenia wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA