Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówJest duża szansa na pozytywne uwzględnienie przez resort zdrowia propozycji umożliwienia placówkom stomatologicznym rozłożenie na lata 2019-2021 obowiązku instalacji separatorów amalgamatu. Takie starania od dłuższego czasu prowadzi Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Jest kilka argumentów, które przemawiają za tym, żeby obowiązek wdrożenia tych przepisów rozłożyć na trzy lata. Jednym z nich jest to, że firmy montujące te urządzenia nie sprostają zamontować ich we wszystkich gabinetach. Kolejny argument dotyczy wzrostu cen, jakich obawiają się dentyści. Prezydium KS NRL zaproponowało, aby problem ten został rozwiązany poprzez interpretację Ministerstwa Zdrowia pozwalającą na odstąpienie od czynności administracyjnych Inspekcji Sanitarnej pod warunkiem posiadania przez podmiot medyczny spisanego planu-harmonogramu wykonania tego obowiązku, z określonymi terminami czynności – czytamy na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej. Chodzi o rozpoznanie rynku ofert, termin dokonania zamówienia, dostarczenia i uruchomienia instalacji.

W komunikacie Komisji Stomatologicznej NRL w sprawie separatorów amalgamatu, pod którym podpisała się Wiceprezes NRL, Andrzej Cisło czytamy:
Od dłuższego czasu w pracach Komisji Stomatologicznej NRL znaczące miejsce zajmuje sprawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 i wynikający z niego obowiązek wyposażenia z dniem 1 stycznia 2019 r. gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu.
Jak podawaliśmy wcześniej, Naczelna Rada Lekarska zwróciła się z apelem do Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska o sfinansowanie kosztów obowiązku zainstalowania separatorów amalgamatu w gabinetach dentystycznych.
Odrębną kwestię stanowią starania Naczelnej Rady Lekarskiej o rozłożenie wykonania ww. obowiązku w perspektywie przynajmniej trzech najbliższych lat.
Powyższa propozycja została przedstawiona na spotkaniu przedstawicieli środowiska dentystycznego z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem Zbigniewem Królem w dniu 11 stycznia br. i została powtórzona oraz potwierdzona wręczonym pismem podczas ostatniego spotkania z Panem Zbigniewem Królem w dniu 1 sierpnia br.
Propozycja umożliwienia placówkom stomatologicznym rozłożenie na lata 2019-2021 obowiązku instalacji separatorów amalgamatu została zgłoszona w przekonaniu, że próbie wykonania tego obowiązku przez wszystkie zobowiązane do tego gabinety stomatologiczne nie sprostają firmy montujące te urządzenia. Ponadto należy się także spodziewać istotnej podwyżki cen tych urządzeń. Prezydium KS NRL zaproponowało, aby problem ten został rozwiązany poprzez interpretację Ministerstwa Zdrowia pozwalającą na odstąpienie od czynności administracyjnych Inspekcji Sanitarnej pod warunkiem posiadania przez podmiot medyczny spisanego planu-harmonogramu wykonania tego obowiązku, z określonymi terminami czynności:
• rozpoznania rynku ofert,
• terminem dokonania zamówienia i
• terminem dostarczenia i uruchomienia instalacji.
Z prowadzonych rozmów i napływających informacji wynika, że postulat etapowego wdrażania unijnego rozporządzenia ma dużą szansę na pozytywne uwzględnienie przez resort zdrowia.