Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWzrosły koszty za wydanie zaświadczenia związanego z procedurą uznawania kwalifikacji lekarza dentysty w Unii Europejskiej. Trzeba obecnie za nie zapłacić 60 zł, czyli o 4,5 zł więcej niż w 2016 r. Podwyżka wynika ze wzrostu stawki najniższego wynagrodzenia, które było odniesieniem przy wyliczaniu wysokości kwoty za wydanie takiego dokumentu.


Od nowego roku pobiera się opłatę w wysokości 3 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Żeby zdobyć takie zaświadczenie, wystarczy uiścić opłatę w okręgowej radzie lekarskiej – przelewając kwotę na jej rachunek bankowy.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA