Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Indywidualne numery recept należy uzyskać od NFZ, by od stycznia 2017 roku można było wystawiać recepty na leki refundowane. Przypominamy, że z końcem grudnia 2016 r. wygasają umowy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom wystawianie recept. Nowy numer można zdobyć składając wniosek przez Internet.

Indywidualnie ubiegać się o nadanie numerów muszą lekarze dentyści, którzy nie mają zawartej z Funduszem umowy na realizację świadczeń medycznych, ale w ramach umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej chcą wystawiać recepty. Żeby to zrobić, można skorzystać z utworzonego przez NFZ portalu – za jego pośrednictwem wystarczy wypełnić wniosek o nadanie numerów. Do wniosku dołącza się kopię prawa do wykonywania zawodu oraz posiadanej specjalizacji. Za pośrednictwem portalu można przygotować, wydrukować i przekazać szereg dokumentów potrzebnych do uzyskania indywidualnych numerów recept. Portal ma również wiele ułatwieńrealizacji wystawiania recept w 2017 roku.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA