Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Program odbywania stażu uniemożliwia dentystom wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w naturze. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty określa, że staż trwa 12 miesięcy. Zgodnie zaś z rozporządzeniem ministra zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty stomatologowi przysługuje tylko dziesięć dni urlopu wypoczynkowego w czasie odbywania stażu, a za dziesięć dni otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że prawo do urlopu wypoczynkowego lekarza stażysty i jego wymiar wynika bezpośrednio z kodeksu pracy. Jednak umowa o pracę z lekarzem stażystą jest zawierana w celu wykonania programu stażu i obowiązkiem lekarza jest pełna jego realizacja w jej trakcie. Wykorzystanie urlopu przez stomatologa zależy więc od tego, czy w pozostałym czasie zdoła on zrealizować program stażu. Urlop nie jest bowiem przesłanką do przedłużenia stażu. Stomatolog bierze więc wolne niejako na własne ryzyko.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA