Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zrezygnowano z konieczności wpisywania na recepcie „rodzinnej” oznaczenia – „P”. 17 maja pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zmiany dotyczą recept pro auctore i pro familia. Zmiany wprowadzono w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozporządzenie zawiera m.in. dane, jakie powinny być zawarte w zbiorczej dokumentacji wewnętrznej - w wykazie osób bliskich, którym lekarz wypisuje receptę: dla siebie, współmałżonka, zstępnych, wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

 

 

Taki wykaz ma zawierać imię i nazwisko lekarza wystawiającego receptę: numer wpisu, datę wystawienia recepty, imię i nazwisko pacjenta (a w sytuacji, gdy potrzebne jest potwierdzenie tożsamości – datę urodzenia oraz PESEL). Do tego rozpoznanie, nazwę przepisanego leku (międzynarodową lub własną), ilość, dawkę i postać leku (jeśli występuje w więcej niż w jednej dawce lub postaci).

W wykazie musi być również określony sposób dawkowania, gdy lek przepisano na maksymalną 90-dniową dawkę lub gdy w składzie leku zawarta jest substancja odurzająca lub psychotropowa. Jeśli wykaz jest prowadzony dla każdego pacjenta oddzielnie, a leczenie jest kontynuowane tym samym lekiem w tej samej dawce, ilości i postaci, zamiast kolejnych wykazów można wpisać po prostu adnotację informującą o kontynuacji leczenia. Po dwóch tygodniach od ogłoszenia rozporządzenie wejdzie w życie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA