Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Na jaką pracę może się zdecydować lekarz stomatolog po studiach? Najbardziej opłacalne jest oczywiście prowadzenie własnego gabinetu. Jednak nie każdy od razu zdecydować się na otworzenie własnego gabinetu. Dlatego, szczególnie na początku, lekarze decydują się na pracę w państwowej służbie zdrowia.

 

Na jaką umowę najczęściej decydują się lekarze? Jest to częściej umowa cywilnoprawna niż kontraktowa. Przy umowach cywilnoprawnych odprowadzany jest mniejszy ZUS, a resztę kwoty można zainwestować np. w dodatek do emerytury. Kwestią istotną przy umowie cywilnoprawnej jest zakres odpowiedzialności za szkody wynikające z udzielonych świadczeń. Częsty zapis, wzięty z ustawy o działalności leczniczej, dotyczy wspólnej „solidarnej odpowiedzialności” zleceniodawcy oraz lekarza przyjmującego zlecenie. Zapis ten ustawowo dotyczy tylko SPZOZ, inne podmioty lecznicze nie mają obowiązku takiego zapisu przy umowach. Jednak solidarna odpowiedzialność nie oznacza, że oba podmioty płacą po równo kwotę odszkodowania w przypadku błędu medycznego. Poszkodowany ma prawo wyboru, kto mu zapłaci odszkodowanie. Tak więc dużo korzystniejszym z punktu widzenia lekarza będzie określenie wspólnej odpowiedzialności lub określenie jej w procentach.