Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPodwyżek mogą spodziewać się pracownicy medyczni. Rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej. Podwyżek w pierwszej kolejności mogą spodziewać się te osoby, które zarabiają najmniej, jednak wzrost ich pensji będzie następował stopniowo.


Ustawa wskazuje obecnie minimalne stawki, wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma być osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie internetowej wersję projektu – według niego najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.