Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOgólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w obywatelskim projekcie zaproponował stawki dla lekarzy dentystów bez specjalizacji (także rezydentów) oraz lekarzy dentystów ze specjalizacją. Według związkowców – ci pierwsi powinni zarabiać minimum dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, natomiast lekarze ze specjalizacją trzykrotność.


Zatem zarobki lekarzy wyniosą odpowiednio ok. 8,6 i 12,8 tysiąca. Żeby projekt miał szansę na procedowanie w Sejmie, trzeba zdobyć minimum 100 tysięcy podpisów. Podpisy można składać do 16 maja, żeby zrobić to we właściwy sposób – nie należy wpisywać kolejnych liczb w kolumnie LP - zostaną wpisane po zebraniu podpisów. Tabelkę należy wydrukować po jednej stronie kartki. Zebrane podpisy można wysłać pocztą do Zarządów Regionow OZZL lub na adres Zarządu Krajowego OZZL. Wzór tabeli i treść ustawy można znaleźć na stronie związku http://www.ozzl.org.pl/index.php/13652-uwaga-zbieramy-podpisy-pod-obywatelskim-projektem-ustawy

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA