Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Asystenci medyczni, a nie koniecznie lekarze, od października będą mogli wystawiać e – zwolnienia. Rząd przyjął nowelizacje ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Z nowelizacji wynika, że już od jesieni lekarz, lekarz dentysta lub felczer zostanie odciążony od obowiązków administracyjnych. W związku z tym więcej czasu będzie mógł poświęcić na wykonywanie czynności medycznych. Upoważnienie od lekarza na wystawianie zwolnień lekarskich będzie mógł otrzymać pracownik wykonujący zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Kim jest asystent medyczny?  To zupełnie nowa grupa pracowników, dotychczas nie definiowana w polskim prawie. Asystentami mogą być osoby wykonujące zawód medyczny, wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także i tu zaskoczenie: "czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych". Zatem mogą nimi zostać pielęgniarki i położne, asystentki i higienistki stomatologiczne, recepcjonistki i sekretarki, a także informatycy obsługujący system e-dokumentacji.
E-zwolnienie asystent podpisze za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub ePUAP. Natomiast to, co zawrze w zwolnieniu, musi być jednoznaczne z zapisami w dokumentacji medycznej, których dokonał lekarz.
Na szkolenia asystentów medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczonych zostanie z resortu 50 mln zł.