NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie stomatologiczne. Zarządzenie jest krytykowane przez część lekarzy i lekarzy dentystów z samorządu.

Po opublikowaniu dokumentu, mogą ruszyć konkursy świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego. Środowisko lekarzy dentystów krytykuje dokument argumentując, że projekt zarządzenia nie rozwiązuje najpilniejszych potrzeb w zakresie świadczeń. Chodzi głównie o świadczenia w zakresie potrzeb stomatologicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zarządzenie miało też nie być publikowane do czasu wprowadzenia korekt, które zasugerowali przedstawiciele samorządu. Korekty miały dotyczyć kontrowersyjnych  przepisów. Ministerstwo nie wzięło jednak pod uwagę opinii samorządu i opublikowało zarządzenie. Treść zarządzenia znajduje się pod adresem: - http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-232017dsoz,6568.html

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA