Ministerstwo Zdrowia
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPodwyższenie punktacji za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole i jej obniżenie za świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży proponuje Ministerstwo Zdrowia. Zmiany te są związane z procedowanym projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, którego celem jest poprawa dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej dla uczniów.

Zmiany w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży polegają na podwyższeniu punktacji za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole lub szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej. Ma zostać również obniżona punktacja za kryterium realizacji umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży (świadczenia w zakresie ortodoncji nie będą wykonywane w gabinetach szkolnych). Zmiany w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych polegają również na zmianie punktacji kryteriów, umożliwiającej zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez gabinety szkolne.