300 Light Banner 600x100NGDS

100ngskj

dentamed NGS600x100

erekawice

SPIS TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH WYDAŃ NOWEGO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO
loading...

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Programy zarządzające gabinetem
Od początku 2018 roku dokumentacja medyczna będzie musiała być prowadzona w wersji elektronicznej. Oznacza to, że każdy z gabinetów, każda przychodnia czy szpital będą musiały mieć wdrożony system (program komputerowy) do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Czasu, na podjęcie decyzji o zakupie programu zarządzającego, nie jest dużo. Trzeba bowiem przeznaczyć kilka miesięcy na wdrożenie (naukę) programu.

Dodatkowe ubezpieczenie w gabinecie stomatologicznym
Każdy lekarz powinien mieć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Jednak firmy ubezpieczeniowe proponują doubezpieczenie się, czyli wykupienie polisy nieobowiązkowej. Czy warto skorzystać z tej możliwości? Czy w razie roszczeń pacjenta taka polisa da rzeczywiście dodatkową ochronę?

Kalendarium lekarza stomatologa
Jak zawsze na początku roku, publikujemy kalendarium obowiązków lekarzy na 2017 rok. Kalendarium przygotował prawnik Maciej Gibiński.


Cementy stomatologiczne
Tradycyjne cementy to materiały dwuskładnikowe, których proces wiązania polega na reakcji kwas – zasada. W zależności od rodzaju cementu zmieniają się te dwa składniki. W przypadku cementów polikarboksylowych reagują ze sobą kwas poliakrylowy i szkło. Pierwszym cementem stosowanym w stomatologii był cement fosforanowy.

Liszaj płaski jamy ustnej (OLP)
OLP jest bardzo często występującą dermatozą ustną i jedną z najczęstszych patologii śluzówki rozpoznawanych przez lekarzy dentystów. Konieczne jest, aby zmiany były precyzyjnie diagnozowane, a właściwe leczenie włączane jak najszybciej. Zrozumienie patogenezy choroby stanowi klucz do zapewnienia optymalnej terapii, ponieważ postać nadżerkowa związana jest z ryzykiem metaplazji nowotworowej – zmiany tepowinny być kontrolowane nie rzadziej niż co 3 miesiące.

Czyste powietrze w gabinecie
Każdego dnia podczas rutynowych zabiegów stomatologicznych lekarze i pacjenci są narażeni na działanie mikroorganizmów chorobotwórczych i trujących oparów chemicznych. Nawet niewielka ilość unoszących się w powietrzu toksycznych związków może z czasem prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Korekcje zmarszczek twarzy
Zabiegi medycyny estetycznej coraz częściej stanowią komplementarną metodę stosowaną przez lekarzy dentystów w stomatologii estetycznej. Daje możliwość osiągania optymalnych efektów estetycznych w obrębie całej twarzy.

 

Interesuje Cię to wydanie? Kup prenumeratę lub poszczególne numery. Kliknij tutaj