300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZamierzam wynająć innemu lekarzowi pomieszczenie własnego gabinetu. O jakich zapisach powinienem pamiętać w umowie najmu?

 

Odpowiedź:

Wynajmując gabinet innemu lekarzowi należy pamiętać o kilku zapisach związanych z wykonywaniem działalności leczniczej.

Lekarz wynajmujący gabinet (najemca) powinien w umowie najmu wpisać, że na wynajmującym ciąży obowiązek:

- odbioru własnego gabinetu przez PSSE;

- rejestracji kasy fiskalnej;

- prowadzeniu własnej, odrębnej dokumentacji medycznej;

- podpisaniu odrębnej umowy na odpady – osoba, która wynajmuje drugiemu lekarzowi gabinet nie może w jego imieniu zbierać odpadów medycznych, gdyż nie ma do tego stosownych uprawnień;

- prowadzenie własnej dokumentacji przeciw zakażeniowej (procedury przeciwdziałania zakażeniom, wykonywania kontroli wewnętrznych);

- zatrudnienia personelu pomocniczego.

Dodatkowo istotne są kwestie treści umowy podyktowane przepisami kodeksu cywilnego. One uzależnione są od ustaleń pomiędzy stronami.

loading...