300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

REKLAMA

erekawice


Można rozliczać badanie kontrolne wraz z innymi świadczeniami stomatologicznymi. Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 77/2013/DSOZ. Zmiana ta była sugerowana podczas spotkania pomiędzy przedstawicielami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i NFZ.

Publikujemy kolejne trzy tablice sanitarne, tak jak obiecaliśmy w poprzednim numerze. Ich treść wiąże się z najnowszym rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, które dotyczy zakłuć. Zupełnie nowym wymaganiem postawionym gabinetom lekarskim jest przygotowanie procedur postępowania w przypadku zakłucia. Należy dołączyć te procedury do teczki dokumentów gabinetowych.

Zagrożeniem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest nieodpowiednie zabezpieczenie dokumentacji medycznej ich pacjentów, na skutek czego dane osobowe lub dane o ich stanie zdrowia byłyby bezprawnie ujawnione. Przetwarzanie danych - to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Komisja Europejska w opinii z 23 stycznia 2013 r., skierowanej do rządu polskiego, zakwestionowała stosowanie obniżonej stawki VAT na sprzęt medyczny do użytku ogólnego i zaleciła zmiany przepisów w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa). Co to oznacza dla lekarzy? Czy należy się spodziewać, że w najbliższym czasie wzrosną ceny na sprzęt? A jeśli tak, to o ile?

Zatrudnić czy nie zatrudnić? Pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Prawo do zatrudnienia lekarza przez lekarza nadal pozostaje kwestią sporną. Jednak interpretacja przechyla się mocno na jedną stronę.

Jak zlikwidować kasę fiskalną? Jeśli z jakichś powodów lekarz dentysta zamyka gabinet, powinien pamiętać o wyrejestrowaniu kasy fiskalnej według zasad narzuconych przez Ministra Finansów. Za samowolne zlikwidowanie kasy bez przeprowadzenia odczytu pamięci grozi kara grzywny nawet do 120 stawek dziennych – informuje dentonet.pl.

Polski stomatolog (obywatel polski) jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty we właściwej okręgowej radzie lekarskiej:

Przypominamy, że od 1 października 2013 r. gabinety obowiązuje stosowanie nowego nazewnictwa w paragonach z kas fiskalnych. Jest to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Listę przykładowego nazewnictwa stworzyło Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Jak dokonać rejestracji praktyki lekarskiej? Najpierw należy dokonać wpisu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek jest również zgłoszeniem do ZUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Można go znaleźć na stronie  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.

Lekarze, którzy są obrażani i zniesławiani na forach internetowych mają prawo żądać satysfakcji w sądzie. Można to robić drogą karną lub cywilną. Na drodze karnej osoba zgłasza przestępstwo zniesławienia, którym zajmują się organy ścigania i policja. Na drodze cywilnej przy zgłoszeniu należy podać dane osoby, która nas oczerniła.

loading...