300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

REKLAMA

erekawice

ImageJeszcze rok został na zgromadzenie brakujących punktów edukacyjnych przez lekarzy, którzy byli czynni zawodowo w paĽdzierniku 2004 roku. Wtedy minister zdrowia opublikował rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Nakazywało ono zdobycie 200 punktów w ciągu czterech lat, czyli do paĽdziernika 2008.

 

Więcej w numerze 6/2007 - zamów prenumeratę

ImageLekarze dentyści działający w ramach praktyk lekarskich będą mogli wykonywać swoją pracę w miejscu wezwania – zakłada projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Oznacza to, że dużo łatwiej lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarska, będzie mógł zatrudniać innych lekarzy. Dziś jest to praktycznie niemożliwe. 

ImageDo końca roku stomatolodzy nie muszą używać kas fiskalnych. Co stanie się w nowym roku dowiemy się dopiero w grudniu, kiedy to traci moc rozporządzenie wydane 25 czerwca tego roku, zwalniające wszelkie podmioty wykonujące usługi w zakresie ochrony zdrowia do ewidencjonowania przychodów za pomocą kas fiskalnych. 25 czerwca Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie przedłużające o pół roku zwolnienie z obowiązku instalowania kas m.in. dla usług związanych z ochroną zdrowia.

ImageMinisterstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy o Izbach Lekarskich. W projekcie jest wiele zmian. Jednak najbardziej interesujący jest katalog kar, jakie mogą nałożyć na lekarza OIL-e. Jedną z nowych kar jest grzywna finansowa do wysokości 10 minimalnych pensji (ok. 8 tys. zł).

>> więcej w NGS 2/2007

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy o Izbach Lekarskich. W projekcie jest wiele zmian. Jednak najbardziej interesujący jest katalog kar, jakie mogą nałożyć na lekarza OIL-e. Jedną z nowych kar jest grzywna finansowa do wysokości 10 minimalnych pensji (ok. 8 tys. zł).

>> więcej w NGS 2/2007

ImagePod koniec grudnia zeszłego roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w ZOZ-ach oraz sposobu jej przetwarzania. Jest ono uzupełnieniem ustawy o ZOZ-ach, w której jeden z punktów poświecono właśnie dokumentacji. Rozporządzenie szereguje i definiuje wiele pojęć z zakresu dokumentacji medycznej.

>>więcej w NGS 1/2007

ImageW najbliższym czasie wejdzie w życie przepis nakazujący wszystkim przychodniom diagnostycznym, w tym również stomatologicznym, działającym jako ZOZ urządzenie pomieszczenia do sterylizacji. Zakazane będzie ustawianie autoklawów bezpośrednio w gabinecie lekarskim – dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Zdrowia.

W lipcu tego roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  oraz  urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Wszystkie nowo powstające przychodnie powinny być tworzone  w myśl tego rozporządzenia. Zakłady, które już istnieją, także muszą być przebudowane w taki sposób, aby spełniały jego wymagania. Kierownicy tych przychodni mają na to czas do 31 grudnia 2008 roku, jednak do końca tego roku powinni przedstawić plany dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia, zaopiniowanych pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

ImageZgodność sztucznego oświetlenia ze światłem naturalnym musi wynosić 90 proc, a temperatura barwy musi być wyższa od 5300 K – takie wymagania oświetleniu z gabinecie stomatologicznym stawia nowa norma, która obowiązuje w Polsce.

ImageWprowadzona w tym roku nowelizacja ustawy o podatku dochodowym pozwala wybrać lekarzowi nowa formę opodatkowania. W przyszłym roku lekarze będą mogli rozliczać się z fiskusem na zasadach takich samych jak obecnie lub wybrać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ewentualnie wybrać kartę podatkową. W tym ostatnim przypadku lekarz co miesiąc płaci stała kwotę, zależną od ilości zadeklarowanych godzin pracy.

loading...