300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

REKLAMA

erekawice

nowygabinet.plDo Trybunału Konstytucyjnego wpłynie kolejny wniosek dotyczący zbadania konstytucyjności nowych przepisów dotyczących pytań z egzaminów lekarskich – wniosek złoży Naczelna Rada Lekarska. Wniosek ten dotyczy przepisów regulujących dostęp do pytań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

46921150 xxlWładze Krakowa podjęły decyzję o monitoringu gabinetów dentystycznych i lekarskich, które działają na terenie podległych placówek. Raport z działalności, dyrektorzy krakowskich szkół muszą sporządzić do końca stycznia 2017 roku.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWzrosły koszty za wydanie zaświadczenia związanego z procedurą uznawania kwalifikacji lekarza dentysty w Unii Europejskiej. Trzeba obecnie za nie zapłacić 60 zł, czyli o 4,5 zł więcej niż w 2016 r. Podwyżka wynika ze wzrostu stawki najniższego wynagrodzenia, które było odniesieniem przy wyliczaniu wysokości kwoty za wydanie takiego dokumentu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy stomatologówZakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla firm, które mają problem z regularnym płaceniem składek pewne rozwiązanie. Problemy finansowe mogą pojawić się w każdym przedsiębiorstwie – również w gabinecie dentystycznym. Chodzi o to, by zrobić wszystko, żeby jak najszybciej pokonać kryzys.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pismo dotyczy zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w roku 2017 - chodzi o uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWłaściciele gabinetów stomatologicznych muszą pamiętać, że od przyszłego roku zmieniają się przepisy dotyczące finansów. Płatności o wartości powyżej 15 tys. zł, będzie można realizować tylko przelewem. Dotyczy to też usług medycznych. Jeśli jakaś praca zostanie wyceniona na ponad 15 tys. zł, pacjent będzie musiał zapłacić przelewem.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPoseł Adam Abramowicz zainteresował się sprawą praktyk studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Parlamentarzysta przygląda się wnikliwie procederowi, w którym właściciele gabinetów każą studentowi płacić za możliwość odbywania praktyk. Jest to niezgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOd stycznia 2017 roku miała zniknąć Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniodawców. Okazuje się jednak, że EWUŚ przestanie działać dopiero w lipcu przyszłego roku. Potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego ma być tylko PESEL.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówIndywidualne numery recept należy uzyskać od NFZ, by od stycznia 2017 roku można było wystawiać recepty na leki refundowane. Przypominamy, że z końcem grudnia 2016 r. wygasają umowy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom wystawianie recept. Nowy numer można zdobyć składając wniosek przez Internet.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSamorząd lekarski w pełni popiera wszelkie działania podejmowane w celu zaprzestania przekraczania norm czasu pracy lekarzy rezydentów oraz ostatecznego rozwiązania praktyki podpisywania przez podmioty lecznicze odrębnych umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów medycznych, pomimo stosunku pracy - czytamy w liście napisanym przez Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda.

loading...