300 Light Banner 600x100NGDS

100ngskj

dentamed NGS600x100

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie stomatologiczne. Zarządzenie jest krytykowane przez część lekarzy i lekarzy dentystów z samorządu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

loading...