BanerIMP600 100 min

BanerSO600x100 min

e stom 600x100

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOd pierwszego stycznia 2018 r. rozpocznie się proces likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia – ogłosił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Obecnie ubezpieczenie zdrowotne jest powszechne tylko z nazwy, bo wiele osób nie płaci ubezpieczenia i nie ma statusu ubezpieczonych – podał jako uzasadnienie swojej decyzji szef resortu zdrowia.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPostępowanie konkursowe na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia periodontologii na obszarze województwa wielkopolskiego zostało unieważnione przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Fundusz powołuje się na jeden z punktów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDodatkowe pieniądze na leczenie zębów pojawiły się w Łodzi. Tamtejszy oddział NFZ-u zaplanował przeznaczyć środki na ponadplanowe zabiegi – także dentystyczne. Fundusz planuje przeznaczyć dodatkowe 903 tysiące na leczenie stomatologiczne i 100 tysięcy na leczenie ortodontyczne. 

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystów

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia z Opola uważają, że uda się podnieść jakość dostępnych usług. Ma się to udać, pomimo że nie przewidziano dodatkowych pieniędzy na realizację takiego celu. Przedstawiciele opolskiego NFZ-u chcą to osiągnąć poprzez zwiększenie wymagań nie zmieniając przy tym obecnej wyceny.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie stomatologiczne. Zarządzenie jest krytykowane przez część lekarzy i lekarzy dentystów z samorządu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Toruniu nadal nie znaleziono lekarza dentysty, który podjął by się leczenia w porze nocnej i świątecznej. Kolejny konkurs ogłoszony przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie przyniósł rozstrzygnięć.

nowygabinet.pl - poral dla lekarzy dentystówCzęść gabinetów dentystycznych z Podkarpacia nie otrzymała jeszcze pieniędzy z NFZ-u za nadwykonania. Chodzi głównie o leczenie stomatologiczne dzieci. Przekroczenie limitu uderzyło w finanse lecznic, natomiast Fundusz zapłacił tylko 25 proc. kwoty za realizację świadczeń.

nowygabinet.pl - portal dla lekarza dentystyKontrolerzy NFZ żądają od kierowników kontrolowanych placówek natychmiastowego wydania oryginałów dokumentacji medycznej dotyczącej analizowanych świadczeń. Co gorsza, nie pozwalają na zrobienie kopii wydawanej dokumentacji.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPodniesiona ma zostać tzw. wycena punktowa świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom oraz kobietom w ciąży. Chodzi o to, by leczenie stomatologiczne dzieci było dla lekarzy dentystów bardziej opłacalne – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak wynika z piątkowego komunikatu NFZ, wycena miałaby być podniesiona na 1,3.

nowygabinet.plMieszkańcy Torunia w dalszym ciągu mają problem z dostępem do lekarza dentysty w nocy i święta. Taka sytuacja trwa już trzy miesiące. Aktualnie został ogłoszony drugi konkurs, do poprzedniego nie zgłosiła się żadna placówka. Oferowana stawka jest jedną z wyższych w kraju – wynosi 700 złotych za dwunastogodzinny dyżur, jednak kwota ta nie zachęca dentystów do podpisania kontraktu.