300 Light Banner 600x100NGDS

100ngskj

dentamed NGS600x100

Universal primerFirma Equadent wprowadziła na nasz rynek nowy system wiążący Universal Primer (Bisco - USA). Firma Bisco jest pionierem w tworzeniu systemów i cementów adhezyjnych. Universal Primer jest podwójnie utwardzalnym środkiem adhezyjnym o cienkiej grubości filmu.

Przeznaczony dla lekarzy, którzy jako warstwę adhezyjną pod wypełnieniem pośrednim wolą stosować środek wiążący bez utwardzania światłem. Primer ten nie wymaga utwardzania światłem dla zacementowania wkładów, czy pod koronami, onlayami, inlayami itp., jednak zawsze jego proces wiązania można przyśpieszyć naświetlając go przez 10 sekund. Może być używany w procedurach odbudowy bezpośredniej, takich jak odbudowy zrębu czy odbudowy kompozytowe oraz pośredniej, a także do napraw wewnątrzustnych.

Universal Primer łączy łatwość użytkowania z brakiem jakiejkolwiek nadwrażliwości pooperacyjnej i jest kompatybilny z innymi systemami do cementowania. Niska grubość filmu (5 um) pozwala środkowi wiążącemu łatwo zapłynąć na wytrawione powierzchnie zapewniając chemiczne, jak i mechaniczne uszczelnienie. Universal Primer jest dostępny jako system dwubutelkowy

loading...