300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

REKLAMA

erekawice

Maciej ZarowKapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wybrała siedemnaścioro nowych Honorowych Ambasadorów. Wśród wyróżnionych znalazł się dr n. med. lek. stom. Maciej Żarow, który od wielu lat czynnie związany jest z Międzynarodowymi Targami Stomatologicznymi KRAKDENT, współorganizując towarzyszący Targom Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny Dental Spaghetti. Prestiżowe wydarzenie to cykl spotkań i prelekcji, wygłaszanych przez zagranicznych wykładowców, pasjonatów i praktyków stomatologii z całego świata. Znany w całej Europie KongresDental Spaghetti to czas inspiracji dla stomatologów różnych pokoleń i wsparcie oraz motywacja przekazywane od najlepszych specjalistów.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich prowadzony jest przez Polską Organizację Turystyczną i organizację pozarządową Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich otrzymują osoby o szczególnej reputacji. Poprzez swój autorytet promują nasz kraj – głównie w międzynarodowych środowiskach – jako miejsce organizacji konferencji i kongresów.

Uroczysta Gala, podczas której Ambasadorowie otrzymają dyplomy uznania, odbędzie się 14 września w Krakowie.

loading...