300 Light Banner 600x100NGDS

100ngskj

dentamed NGS600x100

erekawice

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNad bioaktywnymi materiałami kompozytowymi, które będzie można wszczepiać pacjentom lub stosować w stomatologii, pracuje dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej. Badaczka próbuje otrzymywać powłoki kompozytowe nowej generacji, wszystko to w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Powłoki te zawierają bioaktywne fosforany wapnia oraz nanocząstki metaliczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Jeśli uda się otrzymać oczekiwane wyniki, w przyszłości mogą stać się one podstawą do opracowania nowych materiałów wszczepiennych i stomatologicznych. Inżynieria biomateriałowa daje nadzieję na otrzymanie materiału implantacyjnego, który zastąpi lub zregeneruje uszkodzoną tkankę i przywróci jej pierwotne funkcje.

loading...