300 Light Banner 600x100NGDS

100ngskj

dentamed NGS600x100

erekawice

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówTechnicy dentystyczni będą mogli kształcić się od września tego roku w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach. Nauka ma trwać 2,5 roku i ma być nieodpłatna.


Uczniowie będą zdobywać umiejętności wykonywania uzupełnień protetycznych ruchomych i stałych, z mas akrylanowych, metalu, kompozytu i ceramiki. Będą również uczyli się robienia różnych rodzajów aparatów ortodontycznych. Każdy uczeń, który ukończy edukację w szkole, może przystąpić do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Przewidziano trzy możliwości kształcenia – dzienne, wieczorowe i zaoczne. Dla uczniów kształcących się w trybie zaocznym wykłady będą organizowane co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

loading...