300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

PRAWO DLA STOMATOLOGÓW
loading...
REKLAMA

erekawice

Organizator przedsięwzięcia:Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług członek Pracodawców RP uroczyście przedstawili Laureatów VII edycji konkursu „Perły Medycyny 2013”. Konkurs ma charakter cykliczny i  adresowany są do wszystkich firm działających na rynku medycznym.

 

 

Laureaci konkursu „Perły Medycyny 2013”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I NAUKOWO-BADAWCZA

I Nagroda                 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

SZPITALE MONOSPECJALISTYCZNE

I Nagroda                 Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS

I Nagroda                 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

II Nagroda            Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SP ZOZ w Warszawie

III Nagroda           Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

SZPITALE PUBLICZNE – POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK

I Nagroda                 Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie

I Nagroda                 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Nagroda                 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

II Nagroda               Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

III Nagroda              Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

SZPITALE PUBLICZNE – PONIŻEJ 400 ŁÓŻEK

I Nagroda                 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

I Nagroda                 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

I Nagroda                 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

II Nagroda               Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

II Nagroda               Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

III Nagroda              Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy

III Nagroda           Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

KLINIKI I ODDZIAŁY KLINICZNE

I Nagroda                 Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II Nagroda               Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ODDZIAŁY I PODODDZIAŁY SPECJALISTYCZNE

I Nagroda                 Oddział Urazowo-Ortopedyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II Nagroda               Oddział Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

SZPITALE NIEPUBLICZNE - powyżej 400 łóżek

I Nagroda                 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

SZPITALE NIEPUBLICZNE - poniżej 400 łóżek

I Nagroda                 "Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.

II Nagroda               Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku.

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY LECZNICTWA OTWARTEGO

I Nagroda                 Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o.

II Nagroda               Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMED Sp. z o.o.

PUBLICZNE ZAKŁADY LECZNICTWA OTWARTEGO

I Nagroda                 PIASTUN SPZOZ

II Nagroda               Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

III Nagroda              Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

RATOWNICTWO MEDYCZNE I TRANSPORT SANITARNY

I Nagroda                 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

I Nagroda                 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie

I Nagroda                 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

II Nagroda               Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

II Nagroda               Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

III Nagroda              Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ZAKŁADY LECZNICZE, REHABILITACJA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

I Nagroda                 Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o.

II Nagroda               Ośrodek Medyczny "SAMARYTANIN"

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

I NAGRODA              Wojewódzki Szpital Zakaźny Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza 

MEDYCYNA ESTETYCZNA, DERMATOLOGIA

I Nagroda     NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DERMATOLOGICZNY "DERMAL" s.c. Aleksander Wroński, Alina Sabina Wrońska, Adam Aleksander Wroński

INWESTOR

I Nagroda                 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

INNOWACYJNOŚĆ I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE

I Nagroda                 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

II Nagroda               CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.

II Nagroda               Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

III Nagroda              "HAMMERMED Sp. z o.o." S.K.A.
(nagroda za produkt: piersiowo-brzuszny stentgraf wewnątrznaczyniowy Zenith T-Branch

PROJEKT

I Nagroda                 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

I Nagroda                 Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

I Nagroda                 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

I Nagroda                 Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

I Nagroda                 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

I Nagroda                 Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

I Nagroda             Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

I Nagroda                 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

I Nagroda                 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

I Nagroda                 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie

I Nagroda                 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

I Nagroda                 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

MENEDŻER

I Nagroda                 Stanisław Stępniewski Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

II Nagroda               Janusz Boniecki Prezes Zarządu Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna

III Nagroda              Sławomir Porada Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

PRACODAWCA

I Nagroda                 Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

PRODUCENT ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH< FARMACEUTYCZNYCH I KOSMETYCZNYCH

I Nagroda                 PANI TERESA MEDICA S.A.

II Nagroda               P.P.H.U REN-POL (nagroda za produkt: kostium rehabilitacyjny „Spider Suit”)

DYSTRYBUTORZY ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH< FARMACEUTYCZNYCH I KOSMETYCZNYCH

I Nagroda                 "HAMMERMED Sp. z o.o." S.K.A.

NAGRODA SPECJALNA

Statuetka i Dyplom Uznania

„Za przeszczep twarzy – pierwszy w Polsce oraz pierwszy na świecie ze wskazań życiowych”

 

Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej pod kierunkiem prof. Adama Maciejewskiego w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

„Za całokształt działalności, dynamiczny rozwój, działania projakościowe oraz za świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie ratujących zdrowie i życie ludzkie”

 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

„Za stworzenie wzorowego modelu współpracy z placówkami medycznymi w zakresie ubezpieczeń”

 

SUPRA BROKERS Sp. z o.o

 

 

 

loading...
STREFA PACJENTA
loading...