Zatrudnienie lekarza przez indywidualną praktykę
Zatrudnić, czy nie zatrudnić? Pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Prawo do zatrudnienia lekarza przez lekarza nadal pozostaje
kwestią sporną. Jednak interpretacja przechyla się mocno na jedną stronę.

Autor: Tomasz Popielski


Medyczny VAT
Komisja Europejska w opinii z 23 stycznia 2013 r., skierowanej do rządu polskiego, zakwestionowała stosowanie obniżonej stawki VAT na sprzęt medyczny do użytku ogólnego i zaleciła zmiany przepisów w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Co to
oznacza dla lekarzy? Czy należy się spodziewać, że w najbliższym czasie wzrosną ceny na sprzęt? A jeśli tak, to o ile?

Autor: Wojciech SzefkePo zabiegu chirurgicznym
W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy bardzo szybki rozwój periodontologii, zwłaszcza w zakresie zabiegów chirurgicznych stosowanych obecnie w leczeniu chorób przyzębia, a także szeroko pojętej chirurgii śluzówkowodziąsłowej z zabiegami mikrochirurgicznymi włącznie.

Autor: dr n. med. Anna Leśniewska


Ochrona danych osobowych w placówce medycznej
Zagrożeniem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest nieodpowiednie zabezpieczenie dokumentacji medycznej ich pacjentów, na skutek czego dane osobowe lub dane o ich stanie zdrowia byłyby bezprawnie ujawnione. Przetwarzanie danych – to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Autor: dr n. prawniczych Maciej Gibiński


Myjki ultradźwiękowe
Skuteczne i wysoce wydajne czyszczenie jest coraz bardziej powszechnym wymogiem w wielu gałęziach przemysłu, jak i w medycynie. Czyszczenie ultradźwiękowe to technologia, która wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości powyżej zakresu ludzkiego słuchu.

Autor: Zbigniew Raszewski


Tablice sanitarne
Publikujemy kolejne trzy tablice sanitarne, tak jak obiecaliśmy w poprzednim numerze. Ich treść wiąże się z najnowszym rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, które dotyczy zakłuć. Zupełnie nowym wymaganiem postawionym gabinetom lekarskim jest przygotowanie procedur postępowania w przypadku zakłucia. Należy dołączyć te procedury do teczki dokumentów gabinetowych.

Procedura używania odpowiednich środków ochrony osobistej

Procedura postępowania poekspozycyjnego

Procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami

Autor: Piotr Szymański

 

 

Tablice sanitarne

Publikujemy kolejną część cyklu, w którym drukujemy tablice sanitarne. Są one wymagane przez Sanepid. Dlatego w każdym gabinecie komplet tablic sanitarnych powinien się znajdować. Publikacje rozpoczęliśmy w numerze 3/2013. Do tej pory wydrukowaliśmy 9 tablic, w obecnym numerze znajdują się kolejne 3 tablice.

Dokumentacja medyczna w placówce stomatologicznej

Prowadzenia dokumentacji medycznej nie wolno traktować jako wymyślonego obowiązku nałożonego przez ustawodawcę na lekarza. Należy tę czynność uznać za obowiązek przypisany do zawodu lekarza mający na celu bezpieczeństwo pacjenta, ale również ochronę lekarza przed roszczeniami pacjenta. Z prawnego punktu widzenia stanowi ona podstawowe źródło dowodowe. Jest więc najważniejszym dowodem obrony zarówno lekarza jak i pacjenta.

 Roszczenia pacjentów związane z błędami medycznymi

Coraz częściej występujące roszczenia kierowane do gabinetów, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej, powodują, iż w wielu przypadkach posiadane ubezpieczenie nie stanowi już odpowiedniego zabezpieczenia. Pacjenci z roku na rok są bardziej świadomi błędów popełnianych przez placówki medyczne i funkcjonujący w nich personel i z coraz większą determinacją egzekwują swoje roszczenia. Ma to oczywiście bezpośredni wpływ na sytuację finansową placówki, w której udzielono świadczenia medycznego. Niejednokrotnie zasądzone odszkodowanie decyduje o możliwości dalszego funkcjonowania jednostki, w niektórych przypadkach skutkując jej zamknięciem.

Raporty dotyczące zranień

Do 28 lutego 2014 trzeba sporządzić pierwszy raport BHP, dotyczący zranień w placówce medycznej. Obowiązek ten dotyczy kierowników podmiotów leczniczych i wszystkich lekarzy prowadzących praktyki zawodowe. Jaki powinien być taki raport?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Prowadzenie działalności leczniczej wiąże się z ryzykiem. Wynika to z przedmiotu działalności, jakim jest zdrowie i życie ludzkie. W związku z tym podmioty lecznicze muszą nie tylko radzić sobie z odpowiedzialnością kontraktową, typową dla działalności gospodarczej, ale i odpowiedzialnością deliktową, związaną z wyrządzeniem szkody osobowej, która niesie za sobą obowiązek jej naprawienia, nierzadko idący w dziesiątki, jak nie w setki tysięcy złotych.

Zacementowane – uszkodzone

Protezy stałe to uzupełnienia protetyczne zacementowane długoczasowo, których pacjent sam nie jest w stanie usunąć z jamy ustnej. Mogą być zdjęte jedynie przez lekarza. Pomimo istniejących licznych systemów pomocnych przy tzw. zbijaniu koron czy mostów z zębów filarowych, często powstaje konieczność przecięcia uzupełnienia, co wiąże się z jego nieodwracalnym uszkodzeniem. Jedynie sytuacja samoistnego odcementowania uzupełnienia pozwala na ewentualną interwencję techniczną i przy stwierdzeniu braku przeciwwskazań daje możliwość ponownego zacementowania.

Multimedia w gabinecie stomatologicznym

Wizyty u stomatologa, nawet jeżeli są tylko wizytami kontrolnymi, wiążą się u większości osób z poczuciem niepokoju i stresem. Czas oczekiwania, niezależnie od wieku pacjenta, staje się bardzo istotnym elementem samej wizyty. Jak zatem zadbać o dobre samopoczucie pacjenta? Można dostarczyć mu pozytywnych bodźców,które skutecznie przyciągną i zatrzymają jego uwagę.

Cementy fosforanowe

Cementy fosforanowe są jednymi z najdłużej stosowanych materiałów w stomatologii. Pierwsze ich użycie miało miejsce już w 1890 roku. Odznaczają się dobrą adhezją do szkliwa, zębiny oraz uzupełnień na podbudowie z metali nieszlachetnych.

Choroba odogniskowa

Nowotwory, cukrzyca, choroby serca – czym jest bolący ząb czy uszkodzone wypełnienie w konfrontacji z tymi „naprawdę” poważnymi dolegliwościami? Bagatelizujemy stan naszych zębów uważając, że to problem przede wszystkim estetyczny. To błąd!

Złoto u dentystów

Wykorzystują nanocząsteczki srebra i złota. Wykonują zabiegi przy użyciu mikroskopu za 200 tys. dolarów, używają złotej kątnicy, która pierwotnie została stworzona do leczenia zębów arabskich szejków. Polscy stomatolodzy dysponują sprzętem, jakiego nie powstydziłyby się najlepsze i najnowocześniejsze gabinety na świecie.

Misja specjalna – drzwi otwarte

Jednym z sposobów na udaną promocję gabinetu są dni otwarte. Ta forma reklamy kojarzyła nam się dotąd z bankami, salonami motoryzacyjnymi czy medycyny estetycznej. Okazuje się, że dobrze sprawdza się także w gabinetach dentystycznych.

 

Medyczne sprawozdania

Lekarz, jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność ma szereg obowiązkowych sprawozdań do złożenia w ciągu roku kalendarzowego. Sprawozdania można podzielić na: związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i te związane z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Odpowiedzialny gabinet

Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem roszczeń odszkodowawczymi pacjentów. Prowadzenie gabinetu nierozerwalnie związane jest nie tylko z ryzykiem gospodarczym, ale także prawnym. Liczne obwarowania prawne wynikają z faktu, iż codzienna praca gabinetu dotyczy dwóch najważniejszych dóbr chronionych prawem, czyli życia i zdrowia człowieka powoduje wiele sytuacji, w których potencjalnie niegroźna sytuacja może zakończyć się pozwem ze strony pacjenta.

Cyfrowa rewolucja w gabinecie stomatologicznym

Cyfrowa rewolucja nie ominęła gabinetów stomatologicznych - oferta nowoczesnych rozwiązań ułatwiających pracę dentystom może przyprawić o zawrót głowy. Podpowiadamy, jak nie pogubić się w gąszczu nowinek i wybrać to, co faktycznie uczyni pracę prostszą i przyjemniejszą.

Fluoroza - dlaczego powstaje?

Fluoroza zębów jest przykładem rozlanego zmętnienia szkliwa zębów, pochodzenia układowego, inaczej nazywana również szkliwem plamkowym. Jest to zaburzenie ogólnoustrojowe, rozwojowe związane z nadmierną podażą fluoru w okresie odontogenezy. Klinicznie na szkliwie obserwuje się nieprzezroczyste, mętne, białe plamy, układające się w pasy, cętkowania lub dołki.

Czyszczenie i przygotowanie końcówek stomatologicznych

Kluczową sprawą dla właściwego i długotrwałego działania turbin i kątnic jest odpowiednie czyszczenie oraz oliwienie. Podczas ich używania na ściankach przewodów i elementów ruchomych dochodzi do osadzania się tak zwanego biofilmu.

Bakteriobójcze wykładziny

Projektując urządzenie gabinetu stomatologicznego należy zwrócić uwagę nie tylko na wydzielenie określonych pomieszczeń oraz ich rozplanowanie, ale także na zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych. Zgodnie z przepisami podłogi, połączenie ścian z podłogami a także meble, które będą w pomieszczeniach lecznicy muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji. Wymagania te nie dotyczą jednak pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. Nie odnoszą się one również do mebli, w które wyposażona została praktyka zawodowa prowadzona w lokalu mieszkalnym.

Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Reakcje uczuleniowe zagrożone wstrząsem anafilaktycznym mogą dotknąć każdego z naszych pacjentów. Często są one powodowane przez leki, a w przypadku praktyki stomatologicznej przez środki znieczulające. W sytuacji szybko postępujących objawów alergii, takich jak zaburzenia oddychania i krążenia, czy utrata przytomności, należy niezwłocznie podać domięśniowo adrenalinę. Jest to jedyna możliwość przerwania rozpoczętego procesu umierania.

Oszczędne inwestowanie

Często dostaję pytania lub czytam w prasie o rankingach funduszy inwestycyjnych. Równie często można zobaczyć w prasie czy w telewizji reklamę w stylu: „Nasz fundusz w ostatnim roku osiągnął 76% zysku, był to najlepszy zysk wśród wszystkich Funduszy Akcyjnych”. Podzielę się teraz ważną informacją, informacją o tyleż kontrowersyjną co łatwą to sprawdzenia.

Kalendarium lekarza przedsiębiorcy

W poprzednim numerze opublikowaliśmy artykuł poświęcony najczęstszym brakom w dokumentacji prawnej, które kontrolerzy stwierdzają w placówkach medycznych. Dziś publikujemy „prawny” kalendarz lekarza. Informujemy do kogo, kiedy i jak należy złożyć poszczególne sprawozdania.

Autor: Maciej Gibiński


Resterylizacja wyrobów

Ponowne używanie wyrobów jednorazowych, a także wielokrotne użycie wyrobów wielorazowych, które przekracza zalecenia wytwórcy, nie jest niestety w naszym kraju wyjątkowe. W publicznej służbie zdrowia zazwyczaj wynika to z oszczędności i niedoszacowania procedur medycznych. W prywatnych gabinetach tego rodzaju praktyka bywa spowodowana nieświadomością konsekwencji, które mogą wystąpić w przypadku zakażenia lub innego powikłania.

Autor: Wojciech Szefke


Architektura i prawo

Plany zakładania gabinetu stomatologicznego powinno się rozpocząć od zapoznania się z przepisami, rozporządzeniami i  normami, określającymi zasady jego działania. Droga do odbioru lokalu przez odpowiednie służby i uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie prowadzi przez kilka etapów, które trzeba pokonać, aby w nim pracować.

Autor: Marta Maliszewska


LightWalker - to część naszego zespołu

Z Mariolą Krzykawską lekarzem medycyny i lekarzem dentystą, właścicielką gabinetu Mardent z Piekar Śląskich, która jako jedna z pierwszych w Polsce, wyposażyła swoja klinikę w laser LightWalker, rozmawia Piotr Szymański.

Autor: Piotr Szymański


Amalgamaty wciąż używane

Amalgamaty znajdują zastosowanie w stomatologii już od prawie dwóch wieków. Pierwsze zastosowanie przypisuje się braciom Crawcouer, którzy ugniatali z rtęcią rozdrobnione srebrne monety w 1833 roku. Za ojca nowoczesnych wypełnień amalgamatowych uważa się G.V Blacka, który w 1895 po raz pierwszy określił skład amalgamatu jako mieszaninę: 67 proc. Ag, 27 proc. Sn, 5 proc. Cu, 1 proc. Zn.

Autor: dr. Zbigniew Raszewski


Inspektor RTG

Już 2504 osoby zdobyły uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S, czyli dotyczące nadzorowania działalności stomatologicznych aparatów rentgenowskich. Zaświadczenia te są wydawane od 2007 roku. Ministerstwo przygotowało nowe zasady zdobywania tych uprawnień.

Autor: Piotr Szymański


Powrót do ziół

Zioła znane są od tysiącleci. Niegdyś było to jedyne źródło substancji leczniczych. Obecnie znów zyskują coraz większe rzesze zwolenników. Chcemy czystego środowiska naturalnego, naturalnej żywności, bez barwników i konserwantów, wybieramy w sklepach naturalne kosmetyki. W czasach, kiedy w większości procesów produkcyjnych wykorzystuje się środki chemiczne i ciągle słychać dyskusje o żywności genetycznie modyfikowanej, potrzeba "powrotu do natury" staje się normą.

Autor: dr n. med. Anna Kochanek-Leśniewska

Wyższy VAT medyczny
Dużą część kosztów w gabinetach stomatologicznych generują wyroby medyczne, są one bezpośrednio stosowane w procesie leczenia oraz są wykorzystywane jako materiały zużywalne. W najbliższym czasie należy się liczyć ze wzrostem stawki VAT do 23 proc. Co to znaczy dla lekarzy?

Co nowego w Kolonii?

W połowie marca zakończyły się największe na świecie targi dentystyczne w Kolonii. Firmy przygotowują na nie nowe produkty. Jest to swoisty papierek lakmusowy tego, co wydarzy się przez najbliższe 24 miesiące w branży stomatologicznej. Oczywiście niektóre z nowych produktów będą dostępne w Polsce już w następnym miesiącu, inne zobaczymy dopiero we wrześniu na CeDe w Poznaniu.

Procedury sanitarne

Rozpoczynamy kolejną serię publikacji tablic sanitarnych, wymaganych przez terenowe oddziały sanepidu. W pięciu kolejnych numerach naszego wydawnictwa postaramy się wydrukować komplet 15 tablic sanitarnych. Procedury przygotowaliśmy na podstawie materiałów udostępnianych lekarzom na stronach internetowych OIL i własnych doświadczeń w tym zakresie.

Wybielanie zębów

Choć z zabiegiem wybielania spotykamy się w praktyce od wielu lat, wciąż pozostają pewne pytania i wątpliwości. Sama historia wybielania sięga pierwszych lat XX wieku, kiedy to amerykański stomatolog używał nadtlenku mocznika (karbamidu) w chorobach przyzębia. W krótkim czasie zauważył on, że zęby po kontakcie z tym preparatem stają się jaśniejsze. Wybielanie w celach kosmetycznych narodziło się w latach 50 XX wieku w USA.

Wybielanie zębów a prawo

Dostępne na polskim rynku preparaty do wybielania zębów mają różny status prawny. Część z nich jest produktem będącym w świetle prawa kosmetykiem, część jest prawnie wyrobem medycznym. W związku ze zmianami, które weszły w życie w dniu 31 października 2012 r. gabinety dentystyczne powinny zachować szczególną ostrożność stosując tego typu preparaty. Niestosowanie się do nowych przepisów może grozić nawet karą więzienia.

Elegancki gabinet

Decydując o wyborze materiałów wykończeniowych ścian oraz o meblach w gabinecie, należy w pierwszej kolejności - na podstawie obowiązujących przepisów - określić warunki, które muszą spełnić kupowane materiały. Oprócz względów formalnych, warto w tym momencie zastanowić się także nad ich estetyką.

Zastosowanie laserów w stomatologii estetycznej

W miarę pojawiania się nowych materiałów, technik i narzędzi, coraz więcej dentystów na całym świecie wykonuje zabiegi o charakterze estetycznym. Lasery są przykładem takich innowacyjnych rozwiązań, żeby jednak, aby w pełni ocenić możliwości stomatologii laserowej, należy uzyskać dokładne, pochodzące z obiektywnych źródeł informacje

Próbki dla pacjentów

Pacjenci korzystający z usług stomatologicznych często otrzymują od lekarzy za darmo próbki produktów. Są nimi nie tylko wyroby medyczne, ale także szeroko pojęte produkty lecznicze. Także w wielu gabinetach dentystycznych, korzystając z wizyty pacjentów sprzedaje się im produkty do pielęgnacji jamy ustnej.

Wewnętrzny audyt RTG

Raz w roku, każdy gabinet stomatologiczny, w którym wykonywane są zdjęcia RTG, musi przeprowadzić kliniczny audyt wewnętrzny. Konieczność przeprowadzenia audytu wynika z ustawy – Prawo Atomowe. W przypadku gabinetów stomatologicznych audyt mogą przeprowadzić osoby, które w gabinecie zajmują się wykonywaniem zdjęć.

Odpowiedzialność za sprzęt

Dnia 18 września 2010 r. weszły w życie zapisy nowej ustawy o wyrobach medycznych. Wprowadziła ona istotne zmiany w zasadach użytkowania aparatury medycznej m.in. w zakresie jej serwisowania. Systematyczny wzrost ilości pozwów i wysokości zasądzanych odszkodowań nakłada na pracodawców szczególny obowiązek dbania o jakość i niezawodność sprzętu niezbędnego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

LightWalker – narzędzie doskonałe

Nie mam cienia wątpliwości: laser stomatologiczny LightWalker jest urządzeniem XXI wieku. Wszelkie zabiegi na tkankach twardych i miękkich jamy ustnej mogą być wykonywane tylko z jego pomocą.

Światło w gabinecie stomatologicznym

Praca stomatologa polega  na wykonywaniu czynności, które wymagają dużej precyzji i dokładności, dlatego  ważne jest właściwe oświetlenie gabinetu stomatologicznego. Zapewni ono komfort pracy. Oświetlenie to także  eden ze sposobów na podkreślenie charakteru wnętrza. Wybranie odpowiednich opraw oświetleniowych oraz wykorzystanie światła o różnych parametrach dają możliwość urządzenia wnętrza przyjaznego dla pacjenta.

Tablice sanitarne – mycie powierzchni

Kontynuujemy nasz cykl publikacji tablic sanitarnych. W poprzednim numerze wydrukowaliśmy pierwsze trzy z  serii 15 tablic  sanitarnych. W tym numerze publikujemy kolejne trzy tablice. Przedstawiają one z procedury mycia i dezynfekcji różnych powierzchni.

Dzieci u lekarza dentysty

Nie wiedzieć czemu, od dzieciństwa mycie zębów kojarzy się pacjentom pewnie też wielu lekarzom ze zmorą wieczornej higieny, porannymi uwagami rodziców: „no pospiesz się”, a za chwilę: ” co tak szybko” i wybiegami co  robić, żeby tylko nie umyć  zębów…

Tablice sanitarne

Kontynuując nasz cykl, drukujemy kolejne tablice procedur sanitarnych. Tym razem są to tablice poświęcone podstawowym zasadom sterylizacji; dezynfekcji, czyszczenia i udrażniania systemów odpływowych oraz urządzeń ssących oraz mycia i dezynfekcji lodówek.

Pomieszczenia przychodni
Zanim w placówce rozpoczniemy działalność leczniczą, musi być ona "zaakceptowana" przez sanepid. Wynika to z przepisów ustawy o działalności leczniczej. Osoba, chcąca wykonywać działalność leczniczą musi razem z wnioskiem złożyć do sanepidu opinię potwierdzającą spełnienie wymogów dotyczących pomieszczeń, w których ma być odbywać się działalność leczniczą. Pojawiają się bardzo różne interpretacje obecnie obowiązujących przepisów.

Poręczne włókna szklane

Jedną z bardzo przydatnych umiejętności w praktyce lekarza dentysty jest wykorzystanie włókien szklanych. Systemy włókien szklanych są obecnie tak opracowywane, aby praca z nimi nie sprawia, trudności a wręcz była łatwa, przyjemna i estetyczna. Można pacjentowi w większości przypadków odtworzyć twarde tkanki zęba lub braki pojedynczych zębów na jednej wizycie.

Akustyka w gabinecie stomatologicznym

Praca stomatologa należy do grupy prac wymagających koncentracji. Dlatego, projektując pomieszczenia gabinetu stomatologicznego, należy zadbać, aby posiadał on  odpowiednie parametry akustyczne. Wybierając materiały budowlane oraz wykończeniowe, które będą zastosowane w gabinecie, musimy wziąć pod uwagę jego lokalizację, a także wyposażenie sprzętowe i instalacyjne.

Tylko z lekarzem

Czy asystentka i higienistka stomatologiczna mogą samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczne? W części gabinetów piaskowanie wykonuje higienistka. Okazuje się, że nie do końca jest to zgodne z polskimi przepisami. Jest również wiele nieścisłości dotyczących kwalifikacji pracowników.

Kompobondy

Kompobondy to grupa nowoczesnych materiałów stomatologicznych, będących efektem możliwości technologicznych, jakie pojawiły się w dziedzinie adhezji. Jak sama nazwa wskazuje, kompobond to połączenie systemu wiążącego i kompozytu. Jest to swego rodzaju połączenie nowoczesnych samotrawiących systemów wiążących z materiałami złożonymi na bazie żywic, w tym głównie z nanokompozytami i materiałami nanohybrydowymi.

Materiały do rejestracji zwarcia

Lekarz protetyk bardzo często musi przekazać technikowi dentystycznemu informację o wzajemnej relacji szczęki i żuchwy. Metod jest wiele. Jedną z nich jest rejestracja zwarcia. Do tego celu służą różnego rodzaju materiały. Wybór jest na tyle duży, że warto zapoznać się zaletami i wadami każdego z nich. W artykule zebrano podstawowe informacje na temat wosków, materiałów silikonowych oraz materiału na bazie kompozytu, a także podstawowe informacje na temat materiałów dostępnych na polskim rynku.

Olej kokosowy przeciw próchnicy

Próchnica jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób bakteryjnych na świecie. Nic dziwnego, że naukowcy dwoją się i troją, by znaleźć nowe środki, które pomogą jej zapobiegać. Dowiedli już chociażby, że zawarte w kawie garbniki minimalizują ryzyko próchnicy, a picie herbaty spowalnia odkładanie się płytki nazębnej – głównej przyczyny tej choroby. Ich najnowsze odkrycie dowodzi, że olej kokosowy poddany działaniu enzymów w procesie trawienia, skutecznie niszczy szczep bakterii odpowiedzialnych za demineralizację szkliwa.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA