RTG
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od dnia 6 lutego 2018 roku obowiązują przepisy Dyrektywy Rady 2013/59/EURATOM dotyczące ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego. Jest to bardzo obszerny dokument, w którym znalazły się również przepisy dotyczące działań medycznych z wykorzystaniem promieniowania. Dokument ten jest dyrektywą, a tym samym nie ma bezpośredniego zastosowania, a jedynie wyznacza cele i ramy niezbędnych regulacji krajowych.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA