Obawiamy się ataków ze strony pacjenta awanturnika, kontroli sanepidu, urzędu skarbowego, a nawet NFZ i UODO. Dlaczego nie robimy tego, co tak oczywiste i realizowane z wielkim powodzeniem przez konkurencję, której zazdrościmy. Co stoi na przeszkodzie, aby i w naszym gabinecie stomatologicznym było nowocześnie i profesjonalnie, wygodnie i bezpiecznie, sprawnie i zgodnie z prawem?

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Cennik umieszczony w widocznym miejscu w poczekalni, szczegółowa informacja przekazana pacjentowi o przebiegu leczenia wraz z podaniem kosztów, starannie prowadzona dokumentacja medyczna – to podstawowe obowiązki lekarza, aby pacjent nie miał powodów proceduralnych do wystąpienia z roszczeniem.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Niewątpliwie fundamentalnym formalnym prawem zawodu lekarza jest możliwość wykonywania go w dowolny sposób dopuszczony przez prawo. Gwarantowało to ustawodawstwo międzywojenne i obecne w III RP. Prawo to było wyeliminowane w PRL. Lekarze na podstawie ustawy o działalności leczniczej (art. 4 i 5) mają prawo wykonywania swojego zawodu w dowolnej, przewidzianej prawnie, formie. Jaką formę zatem wybrać? Jaka jest dla lekarza najkorzystniejsza?

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych dla pomieszczeń, w których dokonywana jest sterylizacja. Przepisy te szczegółowo określają, jak powinny być urządzone pomieszczenia sterylizatornii, jak należy sterylizować poszczególne wyroby i jakie kwalifikacje mają mieć osoby pracujące i nadzorujące pracę w sterylizatornii.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

We wszystkich zabiegach stomatologicznych refundowanych przez NFZ musi uczestniczyć wykwalifikowana asystentka lub higienistka stomatologiczna. Wszystkie gabinety muszą być wyposażone w lampę bakteriobójczą. Raz na trzy lata przysługuje pacjentowi refundacja zdjęcia pantomograficznego. Takie nowe przepisy przygotowuje ministerstwo zdrowia. Na szczęście zrezygnowano z konieczności posiadania separatorów amalgamatu.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować