Kilka uwag o zapobieganiu chorobom zakaźnym. W październiku 2014 r. świat obiegła informacja o tym, że lekarz pracujący dla organizacji humanitarnej zaraził się wirusem Ebola[1]. Jest to oczywiście sytuacja szczególna, ale obrazująca ryzyko, na jakie naraża się lekarz wykonujący swój zawód. Zagrożenie zarażenia się od pacjenta dotyczy także lekarzy dentystów, w szczególności zaś chirurgów stomatologicznych.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Wyroby jednorazowego i wielokrotnego użytku: resterylizacja, regeneracja oraz zagrożenia procesu sterylizacji. Przepisy poszczególnych krajów UE (m.in. Polski) dopuszczają możliwość odtwarzania wyrobów medycznych, także jednorazowych. Jest to jednak proces uznany przez prawo za wytworzenie nowego wyrobu medycznego, w którym bezpieczeństwo pacjenta zabezpieczone jest pełną procedurą oceny zgodności, w wielu przypadkach z udziałem niezależnego akredytowanego laboratorium.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Zakażenie pacjenta. Lekarz, jak każdy podmiot prawa ponosi odpowiedzialność za szkodę w majątku i krzywdę. To drugie pojęcie odnosi się do kwestii niematerialnych, takich jak naruszenie dóbr osobistych. Do nich właśnie zaliczamy zdrowie. W przypadku odpowiedzialności za stratę majątkową mówimy o odszkodowaniu, a przy krzywdzie o zadośćuczynieniu.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Leczenie w ramach specjalizacji: prowadzenie leczenia wyłącznie w ramach swojej specjalizacji może mieć większe znaczenie niż może się wydawać. W latach 70. jeden z polskich sądów karnych rozpatrywał sprawę lekarza dentysty, który podjął się operacji nogi(!). Ordynator  wyznaczył właśnie tego lekarza do pełnienia dyżuru w szpitalu. W nocy została przywieziona młoda osoba po wypadku komunikacyjnym, która wymagała operacji nogi. Lekarz podjął się tej operacji, jedynie telefonicznie konsultując się z lekarzem chirurgiem. Niestety, w wyniku powikłań powstałych w trakcie operacji konieczna była amputacji nogi.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

W poprzednim numerze opisaliśmy zasadę działania mikroskopu, jego budowę oraz sposoby i pozycje wygodnej pracy. Wiele uwagi poświęciliśmy doborowi właściwych parametrów mikroskopu do potrzeb lekarza. W drugiej części naszego cyklu o mikroskopach, szczegółowo opisujemy pracę z lusterkami oraz najważniejsze pojęcia i zasady związane z pracą w  powiększeniu.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Dziecko nie poddające się leczeniu może stanowić poważny problem dla lekarza. Czy jest możliwe leczenie jeśli dziecko wyraża sprzeciw pomimo zgody rodziców? Dla wielu osób wizyta u lekarza dentysty stanowi powód do lęku, który doczekał się nawet własnej nazwy czyli dentofobii. W wyniku analizy różnych badań poświęconych temu zagadnieniu szwedzcy lekarze określili, że problem ten może dotykać nawet 9 proc. społeczeństwa. Występowanie  maleje wraz z wiekiem, z czego wynika, że to przede wszystkim dzieci stanowią główną grupę ryzyka. Nawet jeżeli nie u wszystkich występuje lęk przed leczeniem, to na pewno będzie towarzyszyć im niepokój czy obawa. Może prowadzić to do znacznych problemów podczas udzielania pomocy przez lekarza.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Zasady postępowania z odpadami. Jest nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Nowości to: skrócenie czasu przechowywania odpadów z 72 do 24 godzin, wymóg oznakowania odpadów medycznych: datą i godziną otwarcia oraz zamknięcia, a także danymi identyfikującymi jednostkę. Wprowadzono ponadto wymóg posiadania systemu wentylacji w miejscach przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Umowa lekarzy dentystów z NFZ na pracę w gabinetach szkolnych. Od stycznia obwiązuje nowe zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia stomatologicznego. Obecnie dentyści mogą prowadzić praktyki dentystyczne w szkołach i leczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia. Po raz pierwszy od kilku lat powstała możliwość powrotu dentysty do szkoły.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Nowości to: skrócenie czasu przechowywania odpadów z 72 do 24 godzin, wymóg oznakowania odpadów medycznych: datą i godziną otwarcia oraz zamknięcia, a także danymi identyfikującymi jednostkę. Wprowadzono ponadto wymóg posiadania systemu wentylacji w miejscach przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować