Prawo polskie dość szczegółowo określa, jak powinien być wyposażony gabinet stomatologiczny, w którym są wykonywane zabiegi w ramach kontraktów
z NFZ. Definiuje także, jakie powinno być wykształcenie osób pracujących w gabinecie. Chcąc podpisać kontrakt z NFZ-em, gabinet powinien spełniać te wymogi. Są one trochę ostrzejsze niż w przypadku gabinetów działających tylko prywatnie.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Zasady postępowania stomatologów oraz wymagania wobec świadczeniodawców na podstawie wytycznych NFZ. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest umowa zawarta pomiędzy funduszem a lekarzem. Suma kwot zobowiązań NFZ-u wobec przychodni nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel. Zgodnie z wytycznymi NFZ stomatolodzy, którzy mają podpisany kontrakt z funduszem, są zobowiązani do udzielania świadczeń pacjentom z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Są zobowiązani do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Jaka jest odpowiedzialność lekarza, gdy podczas leczenia zawiedzie sprzęt medyczny? Rozwój medycyny powoduje skomplikowanie procesu leczenia, a tym samym przyczynia się do skomplikowania odpowiedzialności prawnej za prowadzone leczenie. Często poruszanym tematem w mediach jest kwestia odpowiedzialności lekarzy. Błąd w sztuce lekarskiej, niedbalstwo czy też wina organizacyjna podmiotu leczniczego odmieniane są w mediach przez różne przypadki, nawet jeżeli do końca nie są one prawidłowo rozróżniane i podciągane są pod jeden wspólny termin błędu lekarskiego.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Lekarze w swojej pracy zawodowej narażeni są na odpowiedzialność finansową, którą mało kto byłby w stanie samodzielnie ponieść. Na pomoc przychodzą ubezpieczenia, jednak trzeba nie tylko je mieć, ale również wiedzieć, jak z nich korzystać. Ubezpieczyciel wcale nie jest chętny do wypłaty odszkodowania w imieniu lekarza.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Relacje przedstawiciel medyczny a biznes. Z przedstawicielem handlowym koncernu medycznego możemy umówić się tylko poza godzinami pracy. Nie wolno nam przyjąć od niego prezentu, jeśli jego wartość księgowa przekracza 100 zł. Na podarku musi być logo firmy. Jeśli firma sponsoruje szkolenie, musimy dostać od niej PIT – 8C. W przeciwnym wypadku możemy zostać posądzeni o korupcję, nawet gdy prowadzimy prywatny gabinet.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Grzechy lekarza wobec dokumentacji medycznej. Dekalog lekarza w sprawie postępowania z dokumentacją medyczną. Niniejszy artykuł powstał po przeanalizowaniu kart historii choroby w placówkach ambulatoryjnych, w skład których wchodziły praktyki zawodowe oraz podmioty lecznicze wykonujące działalność stomatologiczną. W trakcie przeprowadzonych analiz skontrolowano 640 kart historii zdrowia i choroby pacjentów leczonych prywatnie oraz w ramach kontraktów z NFZ.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Prawna odpowiedzialność lekarza za pozostawienie w kanale złamanego narzędzia endodontycznego (lub pozostawione w kanale złamane narzędzie endodontyczne). W trakcie leczenia kanałowego może dojść do złamania i pozostawienia narzędzia w kanale. Gdy to się stanie, z prawnego punktu widzenia trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach, z których najważniejszy jest spokój.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

W pierwszym kwartale każdego roku lekarze i lekarze dentyści są zobowiązani do składania sprawozdań z funkcjonowania gabinetu. Są to obowiązki, które nakłada na właścicieli przychodni szereg ustaw.

Konieczność składania sprawozdań wynika z: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o odpadach, ustawy o prawie ochrony środowiska, rozporządzenia w sprawie badań statystyki publicznej na rok 2013, a także Kodeksu Pracy. Ponadto obowiązki sprawozdawcze nakłada ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa o prawie atomowym oraz rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować