„Kontrola” to słowo, które elektryzuje wszystkie osoby zarządzające gabinetami lekarskimi. Polskie prawo dokładnie opisuje, jakie uprawnienia i obowiązki ma osoba kontrolująca. Warto je znać i nie pozwolić się zastraszyć „paniom z sanepidu”. Istotą kontroli jest sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot wykonuje swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Kontrola Sanepidu co pół roku? Niemożliwe? A jednak, przynajmniej tak wynika z najnowszych przepisów. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło trzy rozporządzenia regulujące wszystkie obostrzenia sanitarne i postępowanie w przypadku chorób zakaźnych. Na gabinety nałożono nowe obowiązki w zakresie dokumentowania i kontroli działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Elektroniczny system informacji zbudowany będzie wokół trzech głównych elementów. Będą to: Rejestry Medyczne, System Informacji Medycznej (SIM) oraz Dziedzinowe Systemy Teleinformatyczne. System będzie działał od 1 sierpnia 2014, jednak pierwsze elementy tej elektronicznej układanki będą działać już od stycznia 2012 roku. Częścią tych elektronicznych puzzli będą komputery w gabinetach lekarskich.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. Lekarz nie tylko leczy, ale tworzy dokumentację. Musi on pamiętać o wpisaniu imienia i nazwiska pacjenta na każdej stronie dokumentacji, o ponumerowaniu wszystkich stron i poukładaniu ich w kolejności. Może mu w tym pomóc firma zewnętrzna. Od lipca obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji medycznej. Jest kilka spraw, które porządkuje Rozporządzenie ministra MSWiA. Weszło ono w życie w połowie lipca 2011. Określa ono rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. Istnieje dokumentacja indywidualna i zbiorcza, wewnętrzna i zewnętrzna. Dokumentacja medyczna ma być porządna, systematyczna, spójna i rzetelna. No i oczywiście czytelna. Służyć to ma przede wszystkim łatwości korzystania z niej oraz uniknięciu kar za bałagan w papierach.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować