Wprowadzona w tym roku nowelizacja ustawy o podatku dochodowym pozwala wybrać lekarzowi nowa formę opodatkowania. W przyszłym roku lekarze będą mogli rozliczać się z fiskusem na zasadach takich samych jak obecnie lub wybrać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ewentualnie wybrać kartę podatkową. W tym ostatnim przypadku lekarz co miesiąc płaci stała kwotę, zależną od ilości zadeklarowanych godzin pracy.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

W lipcu tego roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  oraz  urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Wszystkie nowo powstające przychodnie powinny być tworzone  w myśl tego rozporządzenia. Zakłady, które już istnieją, także muszą być przebudowane w taki sposób, aby spełniały jego wymagania. Kierownicy tych przychodni mają na to czas do 31 grudnia 2008 roku, jednak do końca tego roku powinni przedstawić plany dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia, zaopiniowanych pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować