Wiadomości
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Opublikowano postanowienie Prezydenta RP w sprawie przyznania tytułów profesorskich. Aż 39 pracowników naukowych i dydaktycznych z dziedziny nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk farmaceutycznych i nauk medycznych dołączyło do grona profesorów belwederskich. W tej grupie znaleźli się również lekarze dentyści.

Są to dr hab. Marta Dyszkiewicz-Konwińska oraz dr hab. Mariusz Szuta.

Dr hab. n.med. Marta Dyszkiewicz-Konwińska profesorem belwederskim

Dr hab. n. med. Marta Dyszkiewicz-Konwińska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dr hab. Marta Dyszkiewicz-Konwińska posiada specjalizację w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodocji. Jest wieloletnim pracownikiem Katedry Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej oraz Pracowni Radiologii Stomatologicznej UMP, a także praktykującym lekarzem dentystą.

Jej prace naukowe były publikowane m.in. w „Nowinach Lekarskich”, „Pediatrii i Medycynie Rodzinnej” oraz „Caries Research”. Jest członkiem European Academy of Dento Maxillo Facial Radiology oraz uczestniczką licznych krajowych i zagranicznych zjazdów oraz konferencji naukowych.

Dr hab. n.med. Mariusz Szuta profesorem belwederskim

Z kolei dr hab. n.med. Mariusz Szuta jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologiem, adiunktem w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UJ w Krakowie oraz ordynatorem Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Od 2015 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Stomatologii.

Zajmuje się m.in. chirurgicznym leczeniem nowotworów twarzy, jamy ustnej oraz szyi.

Tytuł naukowy nadawany jest za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownikom szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych. W Polsce nadaje go Prezydent RP po weryfikacji przez Radę Doskonałości Naukowej i wniosku uczelni macierzystej lub innej uprawnionej macierzystej jednostki organizacyjnej w sprawie nadania tytułu naukowego. Tytuł ten jest przyznawany w Polsce dożywotnio.

Ponieważ tytuł ten nadaje Prezydent RP, a uroczystość związana z nadawaniem tego tytułu odbywa się niekiedy w Belwederze, to osoba, której ten tytuł został nadany, nazywana jest także przy mniej oficjalnych okolicznościach „profesorem belwederskim".


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Dwoje dentystów z tytułem profesora belwederskiego

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.