Wiadomości
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przedstawiciele licznych organizacji medycznych dyskutowali na temat zapobiegania chorobom niezakaźnym, w tym schorzeniom jamy ustnej, poprzez zintegrowane podejście do zdrowia pacjenta. Dyskusja odbyła się podczas obrad okrągłego stołu, który w ubiegłym miesiącu został zwołany przez Światową Federację Dentystyczną.

Celem przedsięwzięcia było omówienie sposobów integracji zdrowia jamy ustnej w szerszym kontekście zdrowia ogólnego, określenie wyzwań i możliwości włączenia zdrowia jamy ustnej i zdrowia ogólnoustrojowego do globalnej polityki i praktyki zdrowotnej, wymiana wiedzy i najbardziej skutecznych praktyk, określenie obszarów współpracy

Dyskusja FDI

- Potrzeba holistycznego leczenia wydaje się konieczna ze względu na niezmiennie wysoką częstość występowania chorób jamy ustnej. Z dostępnych szacunków wynika, że na schorzenia jamy ustnej cierpi około 3,5 miliarda osób, co stanowi 43% światowej populacji. Liczne badania potwierdzają, że utrzymanie dobrego stanu zdrowia jamy ustnej przekłada się na dobry ogólny stan zdrowia. Zważywszy na fakt, że choroby jamy ustnej mają wspólne czynniki ryzyka z niektórymi schorzeniami niezakaźnymi, powiązania między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnoustrojowym są tym silniejsze – tak wynika z dyskusji FDI.

Podsumowanie obrad

Światowa Federacja Dentystyczna w podsumowaniu obrad, wskazała na potrzebę podjęcia konkretnych działań, takich jak bardziej niż dotąd skuteczne dotarcie do pewnych grup społeczeństwa, prowadzenie globalnych i lokalnych kampanii edukacyjnych oraz szersze zaangażowanie różnych grup wsparcia. Ponadto Światowa Federacja Dentystyczna wezwała uczestników do poparcia celów projektu No Sugar November i podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu nadmiernego spożycia cukru. Światowa Federacja Dentystyczna już od lat podejmuje konkretne działania umożliwiające osiągnięcie celów tej wizji, a najnowszym z nich było zorganizowanie okrągłego stołu. Podsumowanie obrad okrągłego stołu ogłoszono 12 grudnia 2023 r. przy okazji Dnia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

FDI, jest największą organizacją reprezentującą profesję dentystyczną na świecie. Jej misją jest doprowadzenie świata do optymalnego zdrowia jamy ustnej poprzez promowanie zdrowia jamy ustnej jako podstawowego prawa człowieka i rozwój zawodu dentysty na całym świecie.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: FDI: obrady okrągłego stołu

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.