Sprzęt stomatologiczny
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Panuje ogólne przekonanie, że autoklawy klasy S są mniej efektywne i przeznaczone jedynie do sterylizacji wsadów typu B. Opinia ta jest błędna i nie znajduje potwierdzenia w praktyce, w obowiązujących normach prawnych oraz testach mikrobiologicznych.

Niewątpliwie autoklawy klasy B są powszechnie używane i utrzymują dominującą pozycję na rynku. Jednak wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w autoklawach klasy S, jak technologia RFID czy próżnia termodynamiczna, sprawiają, że są urządzeniami godnymi zaufania. Podział autoklawów na klasę B i S jest opisany w normie EN13060, która precyzuje, jakie produkty można sterylizować w danym autoklawie:

autoklaw

klasy B

przeznaczony do sterylizacji wszystkich opakowanych i nie opakowanych, litych, wgłębionych i porowatych produktów reprezentowanych przez ładunki testowe podane w tej normie

autoklaw

klasy S

przeznaczony do sterylizacji produktów określonych przez wytwórcę, włączając nie opakowane lite produkty i co najmniej jeden
z następujących: produkty porowate, małe porowate przedmioty, produkty wgłębione typu A, produkty wgłębione typu B, opakowane pojedynczo lub wielowarstwowo

Źródło: EN 13060

Zatem nie można twierdzić, że autoklawy klasy S są przeznaczone do sterylizacji tylko wsadu typu B, ponieważ to jedynie producent danego autoklawu określa, do sterylizacji jakich produktów i przedmiotów jest przeznaczone urządzenie, np. autoklaw Euronda 23VS sterylizuje tekstylia, ale nie sterylizuje plastiku, a autoklaw STATIM na odwrót. Dlatego ważnym jest, aby kupując autoklaw klasy S zapoznać się z informacją producenta o jego przeznaczeniu. Warto również zapytać o testy mikrobiologiczne i dokumentację techniczną. Autoklaw kupuje się na lata, a bywa, że na całe zawodowe życie, więc warto poświęcić czas na przeczytanie opisów technicznych producenta i zasięgnąć opinii innych użytkowników.

 

Według obowiązującej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaĽnych
u ludzi odpowiedzialność za sterylizację spada na użytkownika sprzętu, ale posiada on również prawo do wyboru urządzeń medycznych przez siebie używanych. Przy wyborze autoklawu ważne są jego parametry, które powinny odpowiadać potrzebom danej praktyki stomatologicznej. Należy wziąć przede wszystkim pod uwagę, jakie materiały zamierzamy sterylizować, jaką pojemność powinien mieć nasz autoklaw, a także określić dodatkowe potrzeby wynikające ze specyfiki praktyki lekarskiej, np. czas sterylizacji, program do sterylizacji instrumentarium przeznaczonego do bezpośredniego użytku, rozwiązania rejestracji i archiwizacji cykli. Producenci autoklawów klasy S,  jak SciCan, Melag, Euronda, Macom, Cominox i inni, starają się wprowadzać innowacyjne rozwiązania, aby sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagającego rynku i pacjenta, który posiada coraz większą świadomość na temat dróg zakażeń.  Natomiast użytkownicy autoklawów powinni dysponować określoną wiedzą, choćby taką, że autoklawy klasy S  nie są gorsze od autoklawów klasy B.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA