Koronawirus
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZwiększenie dostępności do leczenia stomatologicznego w czasie epidemii – to cel dla Ministerstwa Zdrowia, które podjęło w tym kierunku działania. Opracowano nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Rozporządzenie wprowadza możliwość – po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – wydłużenia wieku pacjenta oczekującego na świadczenie stomatologiczne, który w okresie epidemii COVID-19 utracił prawo do jego udzielenia. Zostanie on wydłużony o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem epidemii. Dotyczy to okresu po wznowieniu udzielania świadczeń przez lekarza, u którego oczekiwał na ich wykonanie. Nowelizacja zakłada również wydłużenie okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na to świadczenie. Rozporządzenie wprowadza również zmianę porządkującą. Polega ona na umożliwieniu w dentobusach zabezpieczania profilaktycznego lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 14. roku życia. Dokument został opublikowany 3 lipca 2020 r. i skierowany do ogłoszenia. Ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 20 marca 2020 r.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA