Koronawirus
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPojawiły się zalecenia dotyczące wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich. Osoby, u których zdiagnozowano SARS-CoV-2 oraz przebywające na kwarantannie powinny mieć je wykonywane tylko w wyznaczonych do tego jednostkach – np. szpitalach jednoimiennych.

Nie zaleca się wykonywania zdjęć u osób z podejrzeniem COVID-19. Chodzi o osoby, u których występują objawy i czekają na wynik testu. W przypadku konieczności przeprowadzenia diagnostyki radiologicznej części twarzowej czaszki u pacjentów z dodatnim wynikiem testu PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz osób przebywających na kwarantannie, należy postępować zgodnie z dokumentem „Zasadami postępowania z pacjentami z COVID-19 w Zakładzie Radiologii – zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Krajowego Konsultanta ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej”. Rekomenduje się, aby zastąpić wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych zębowych zdjęciem pantomograficznym (a jeśli jest taka możliwość, to ograniczenie ekspozycji do półpantomogramu lub wycinka pantomogramu), a w wybranych, skomplikowanych przypadkach tomografią stożkową CBCT. Kołnierz osłonny należy zdezynfekować po każdym pacjencie, a fartuch bez kołnierza w przypadku kontaminacji śliną. Szczegółowe informacje dotyczące zaleceń dotyczących wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA