Koronawirus
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPojawiły się zalecenia dotyczące wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich. Osoby, u których zdiagnozowano SARS-CoV-2 oraz przebywające na kwarantannie powinny mieć je wykonywane tylko w wyznaczonych do tego jednostkach – np. szpitalach jednoimiennych.

Nie zaleca się wykonywania zdjęć u osób z podejrzeniem COVID-19. Chodzi o osoby, u których występują objawy i czekają na wynik testu. W przypadku konieczności przeprowadzenia diagnostyki radiologicznej części twarzowej czaszki u pacjentów z dodatnim wynikiem testu PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz osób przebywających na kwarantannie, należy postępować zgodnie z dokumentem „Zasadami postępowania z pacjentami z COVID-19 w Zakładzie Radiologii – zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Krajowego Konsultanta ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej”. Rekomenduje się, aby zastąpić wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych zębowych zdjęciem pantomograficznym (a jeśli jest taka możliwość, to ograniczenie ekspozycji do półpantomogramu lub wycinka pantomogramu), a w wybranych, skomplikowanych przypadkach tomografią stożkową CBCT. Kołnierz osłonny należy zdezynfekować po każdym pacjencie, a fartuch bez kołnierza w przypadku kontaminacji śliną. Szczegółowe informacje dotyczące zaleceń dotyczących wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA