Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Suma gwarancyjna OC. Czy odnosi się do jednego zdarzenia, czy wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia? Czy jeśli mamy w jednym okresie rozliczeniowym dwa zdarzenia to suma gwarancyjna się zmienia. Co to w ogóle jest suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna to maksymalna wypłata jaką może wykonać ubezpieczyciel. Od tej kwoty obliczana jest składka Dlatego warto aby była jak najwyższa, ale czy jest wyższa tym droższe ubezpieczenie. Wprowadzając obowiązek ubezpieczenia lekarzy, w rozporządzeniu zostały podane minimalne sumy gwarancyjne dla poszczególnych profesji medycznych. Dentyści zostali potraktowani najłagodniej. Minimalna suma gwarancyjna ich ubezpieczenia to 98 500 euro. Chirurdzy płacą dużo więcej. Lekarz oczywiście może przy zawieraniu ubezpieczenia podnieść tą sumę do wyższej kwoty. Poszkodowanemu pacjentowi przekazane będą świadczenia do wysokości poniesionej przez niego szkody – zazwyczaj jest to dużo mniej niż suma gwarancyjna. Z drugiej jednak strony ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko do tej kwoty. Jej wysokość jest określona indywidualnie przez strony (ubezpieczenia OC dobrowolne) lub wskazana w przepisach wykonawczych w zależności od rodzaju poniesionej szkody (ubezpieczenia OC obowiązkowe).

Suma gwarancyjna OC

Suma gwarancyjna to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela.  Jeżeli w konkretnym przypadku zostanie zasądzone wyższe odszkodowanie, za skutki wyrządzonej szkody - ponad wysokość sumy gwarancyjnej - lekarz będzie już odpowiadał samodzielnie. Warto wziąć to pod uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Należy dokładnie porozmawiać z agentem. Kierowanie się jedynie wysokością składki ubezpieczeniowej może nas drogo kosztować.

Suma gwarancyjna zawiera jeszcze jedną "pułapkę". Mianowicie może być ona ustanowiona dla jednego lub wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. W zależności od wybranej opcji ubezpieczyciel odpowiada w granicach tej samej sumy gwarancyjnej z tytułu każdego wypadku oddzielnie lub  świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu kolejnego zdarzenia pomniejsza wysokość sumy ustalonej w umowie aż do całkowitego jej wyczerpania. W tym ostatnim przypadku materialne konsekwencje odpowiedzialności za szkodę po wyczerpaniu limitu sumy gwarancyjnej będzie ponosił już sam lekarz.

Dowiedz się więcej. Suma gwarancyjna OC :

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA