Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Naczelna Rada Lekarska uchwaliła nowe wymogi dotyczące pieczątek, z których korzystają lekarze i lekarze dentyści. Na dostosowanie się do nowych przepisów jest czas do końca roku. Zmiany dotyczą między innymi możliwości podania na pieczątce nazwy uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom.

20 wystarczy. Czas na zmiany

– Od wydania (poprzedniej – red.) uchwały upłynęło prawie 20 lat. W tym czasie istotnym zmianom uległo szereg przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza, w tym np. przepisy określające zasady i formę prowadzenia dokumentacji medycznej czy przepisy określające zasady wystawiania recept i zleceń. Medycyna podlega daleko zaawansowanym procesom informatyzacji. Ustawodawca przyjmuje, że dokumentacja w większości powinna być prowadzona w postaci elektronicznej i w odpowiedni sposób podpisywana – czytamy w uzasadnieniu.

Jak będzie wyglądać nowa pieczątka lekarska?

Zgodnie z podjętą uchwałą, pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego musi zawierać następujące dane: imię lub imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”), numer prawa wykonywania zawodu. Zgodnie z przyjętą uchwałą pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego może ponadto zawierać następujące dane: posiadany tytuł i stopień naukowy, posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nazwę uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom, numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym, adres miejsca zamieszkania, adres poczty elektronicznej.

Rozwiązanie to ukłon w stronę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy studiowali na "starych" uczelniach, a także pacjentów. NRL w ostatnich miesiącach sprzeciwiała się otwieraniu nowych kierunków lekarskich na uczelniach, które – co wykazała Polska Komisja Akredytacyjna – nie dysponowały wymaganym zapleczem dydaktycznym.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Nowe pieczątki

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.