Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Do ministra zdrowia i ministra sprawiedliwości zaapelowała Naczelna Rada Lekarska. Chodzi o pilną zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za błędy medyczne.

Samorząd chce, by powstał system, który będzie z jednej strony odpowiadał słusznym oczekiwaniom społecznym w zakresie jakości opieki medycznej, a z drugiej – przywróci lekarzom możliwość bezpiecznego wykonywania zawodu.

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za błędy medyczne

- W ostatnich latach wielokrotnie podejmowane były inicjatywy legislacyjne zmierzające do zaostrzenia odpowiedzialności karnej za błędy medyczne. Procedowano szereg projektów skutkujących zmianą kodeksu karnego, niektóre zmiany zostały uchwalone i weszły w życie, niektóre nie, ale – jak podkreślono – wszystkie te działania potęgowały przekonanie medyków, że władze są zdeterminowane, aby zaostrzyć odpowiedzialność karną za błędy medyczne – przypomniano  w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.

– Wadą dzisiejszych rozwiązań prawnych jest przede wszystkim błędne założenie, że strach przed odpowiedzialnością karną jest dobrą metodą na budowanie jakości w opiece medycznej. Jest to założenie, którego nie da się obronić – napisano w apelu NIL i przywołano przykłady innych krajów, w których zaostrzenie odpowiedzialności personelu medycznego doprowadziło do odwrotnych skutków – braku kadry w specjalnościach, w których występuje ryzyko niepowodzenia leczniczego, zmniejszenia dostępności usług medycznych, zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a także obniżenia zaufania we wzajemnych relacjach pacjentów z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

– Obawy środowiska lekarskiego związane z aktualnym modelem odpowiedzialności za niepowodzenia medyczne dotyczą także triumfu tzw. medycyny asekuracyjnej, w której znacznie ważniejsze staje się bezpieczeństwo prawne leczącego niż dobro leczonego. Lekarz będzie skłonny podejmować działania bezpieczne dla siebie, niekoniecznie najskuteczniejsze dla pacjenta – dodano. Według przedstawicieli NIL, przyjęta w Polsce polityka karania personelu za niepowodzenia medyczne nie uwzględnia faktu, że w dobie nowoczesnej medycyny – otwartej na rozwiązania znane w świecie, stale zmieniającego się stanu wiedzy na temat schorzeń i ich leczenia, występowania w niektórych przypadkach różnic poglądów w środowiskach naukowych – przy ograniczonym dostępie pacjenta do lekarza, niedostatecznym finansowaniu świadczeń oraz brakach kadrowych, kategoria błędu medycznego bywa bardzo trudna do jednoznacznego przypisania.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Odpowiedzialność za błędy medyczne

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.