Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych województwach na jesienną rekrutację udostępniło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest dostępnych ponad 2000 więcej miejsc niż jesienią 2022 r. W tym roku jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim.

Lekarze, wniosek o rozpoczęcie specjalizacji składają do dyrektora CMKP za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.

Wrzesień miesiącem wyboru specjalizacji

Wnioski można składać w terminie 1-30 września 2023 r. Należy wskazać nie więcej niż 15 wariantów wyboru. Lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki do każdego wariantu.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku dokonywane jest do 31 października br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant. Wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów. Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK do 7 listopada br.

5 dni na potwierdzenie wyboru

Zmianie ulega termin potwierdzania za pomocą SMK przyjęcia wskazanego wariantu. Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz ma na to 5 dni od dnia publikacji list rankingowych. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego. Lekarze, którzy nie potwierdzą przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz ci, którzy znajdą się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, będą uwzględniani w drugim etapie postępowania.

W drugim etapie postępowania będą uwzględniani lekarze, którzy nie potwierdzą przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz ci, którzy znajdą się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie. Jeżeli po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego może się odbyć jesienią 2023 r.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Miejsca specjalizacyjne

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.